Line

ATEX, webbkurs

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där torrt och finfördelat damm hanteras eller bildas.

Målgrupp

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta i områden med explosiv atmosfär.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedömning och zonklassning genomföras samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapas. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.

Kursen ger god kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär och behandlar de gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom användardirektivet 1999/92/EG som vänder sig till verksamhetsutövare och arbetsgivare. Vi kikar även på gällande föreskrifter; AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7, som utfärdats för att anpassa det svenska regelverket samt hur man kan uppfylla kraven genom att till exempel följa olika standarder och handböcker.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

Lyssna på poddavsnittet ovan som handlar om ATEX.
Alla avsnitt ur Teknikutbildarkvarten finns där poddar finns – och även här: https://teknikutbildarna.se/pod/

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

2-4 timmar

Kursmoment

  • Definition och innebörd av en explosion
  • Explosiva miljöer
  • Direktiv, föreskrifter och standarder
  • Skydd mot explosioner – Bland annat riskbedömning och principer för klassning

Mål

Efter genomförd kurs har du fått goda kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal. Den avslutas med ett kunskapstest och vid godkänt resultat får du ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
ATEX

3 600 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser