Line

Arbetsmiljö för skyddsombud, webb

I den här kursen beskriver vi lättbegripligt ett oerhört stort område, nämligen arbetsmiljön. Kursen ger baskunskaper och syftet är att skyddsombuden genom kursen får ett enkelt verktyg för att säkerställa att de har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Målgrupp

Kursen riktar sig till skyddsombud.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Vår webbkurs i Arbetsmiljö för skyddsombud ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen, -förordningen och -föreskrifterna är uppbyggda och en genomgång av de viktigaste delarna. Du får också kännedom om hur du arbetar systematiskt med arbetsmiljön, och hur du hittar i de olika lagtexterna.

Arbetsmiljö är allt som påverkar en arbetstagare, oavsett om det är bra eller dåligt. Arbetsmiljölagen försöker garantera arbetstagarna ett innehållsrikt arbete på en hälsosam, ändamålsenlig arbetsplats med möjligheter till personligt engagemang och utveckling.

Utbildningen ger dig de allmänna grundkunskaperna inom arbetsmiljö som du behöver.

Lyssna på poddavsnittet ovan som handlar om buller.
Alla avsnitt ur Teknikutbildarkvarten finns där poddar finns – och även här: https://teknikutbildarna.se/pod/

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

  • Lag och rätt
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Medarbetarskap inom arbetsmiljö
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Mål

Genom kursen har deltagaren fått ett enkelt verktyg för att säkerställa att den har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Arbetsmiljö skyddsombud

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser