Line

Arbetsmiljö för medarbetare, webbkurs

Vilka är dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet som medarbetare. Den här utbildningen ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till medarbetare, oavsett arbetsplats.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Den här webbutbildningen beskriver relativt lättbegripligt ett oerhört stort område. Syftet med utbildningen är att ge varje medarbetare en lättillgänglig och relevant möjlighet att lära känna arbetsmiljölagen, -förordningen och -föreskrifterna så att de får lära sig vad som förväntas av dem. Alla på arbetsplatsen bör känna till lagstiftningen och ges kunskaper i den för att kunna skapa ett välmående och effektivt arbetsklimat.

Kursdeltagaren får bland annat kännedom om hur de arbetar systematiskt med arbetsmiljön och hur de ska hitta i de olika lagtexterna.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

  • Lag och rätt
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Medarbetarskap inom arbetsmiljö
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Mål

Efter kursen ska deltagaren ha fått en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
arbetsmiljö medarbetare

4 500 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser