Line

Arbetsmiljö för chefer, webbkurs

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

Målgrupp

Vår arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som har en ledande befattning och ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och är känd för de anställda.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Vår arbetsmiljöutbildning går igenom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifterna. Vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete understryks och kursen stödjer en uppstart av det praktiska arbetet.

Avslutningsvis så finns det ett kapitel om ledarskap i arbetsmiljö. Kursen ger en bra grund för alla som i en organisation ska upprätthålla det ansvar som åligger arbetsgivaren. Den är även lämpad för all personal om man vill göra ett bredare utbildningsupplägg och satsa på att hela personalen engageras.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.


Se videon om webbkursen.

Övriga kurser inom arbetsmiljö

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom Arbetsmiljö, Kvalitet och säkerhet

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
 • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fördjupad kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kunskaper i hur vi är – och vill vara – som ledare

Därutöver finns i kursen ett praktiskt avsnitt där vi presenterar verktyg för att hantera :

 • Utvärdering av det interna systematiska arbetsmiljöarbetet
 • En arbetsgång för att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Metodik för att genomföra belastningsbedömning korrelerande med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Översiktlig beskrivning över hur en inspektion från arbetsmiljöverket går till

Alla avsnitt i det praktiska kapitlet är valfria och kan ge idéer eller underlag till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i er egen verksamhet. Vår arbetsmiljöutbildning kan även kompletteras med seminariedagar där distansutbildningen fungerar som en förberedelse, samt avslutning på kursen i form av ett slutprov.

Mål

Efter kursen Arbetsmiljöutbildning för chefer ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter. Kursdeltagaren ska ha kännedom om hur man arbetar systematiskt och hur man hittar i lagtexterna.

Genomförande

Kursen läses i vår webbportal TU-Academy

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Arbetsmiljö chef

3 600 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser