Line

AMA AF 12 – Administrativa föreskrifterna, webbkurs

Lär dig om de Administrativa föreskrifterna AMA AF 12 i vår grundläggande webbkurs. Få insikt i hur de bidrar till ett bra avtal genom att beställaren inkluderar föreskrifterna i förfrågningsunderlaget.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill bekanta dig med de administrativa delarna av förfrågningsunderlaget.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Det här är en grundutbildning i utformning av frågeunderlag för upphandling av byggnadsverk och anläggningar. Webbkursen ger inblick i vilka dokument som används vid utformning av frågeunderlag för upphandling av konsulttjänster och entreprenader.

Det handlar i första hand om Administrativa föreskrifter (AMA AF), som är ett verktyg i upprättandet av förfrågningsunderlag. I kursen behandlar vi även den roll AMA AF har i förfrågningsunderlaget och den koppling som finns mellan AMA AF och Allmänna bestämmelser, AB och ABT.

Se videon om webbkursen.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

2-4 timmar

Kursmoment

  • Avtalens uppbyggnad
  • Hur ändringar i föreskrifter och paragrafer görs
  • Vad som gäller vid olika entreprenadformer
  • Förfrågningsmaterialet vid upphandling av konsulttjänster och entreprenader
  • Filmade föreläsningar kring utvalda delar av AFA och AFB, AFC och AFD samt AFG

Mål

Efter genomförd utbildning har kursdeltagaren anskaffat sig grundläggande kunskaper i AMA AF 12.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
AMA AF

1 700 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser