Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljö erbjuder vi bland annat vårt paket Arbetsmiljö för Chefer, Skyddsombud och Ledare. En kurs beroende på vilken roll du har i företaget.

Dessutom har vi utbildningar inom CE-Märkning, Trycksatta anordningar och Handledning av praktikanter.

AMA AF 12 webb – Administrativa föreskrifterna

Lär dig mer om de Administrativa föreskrifterna AMA AF 12 i vår grundläggande webbkurs. Få insikt i hur de bidrar till ett bra avtal genom att beställaren inkluderar föreskrifterna i förfrågningsunderlaget

Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Arbetsmiljö för chefer webb

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för medarbetare, webb

Vilka är dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet som medarbetare. Den här utbildningen ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för skyddsombud, webb

I den här kursen beskriver vi lättbegripligt ett oerhört stort område, nämligen arbetsmiljön. Kursen ger baskunskaper och syftet är att skyddsombuden genom kursen får ett enkelt verktyg för att säkerställa att de har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

ATEX Webb

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där torrt och finfördelat damm hanteras eller bildas. Lär mer om det i ATEX webb.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

BAS-P/BAS-U Validering

Valideringsverktyget ger företaget en övergripande bild av kunskaperna inom byggarbetsmiljösamordning. Resultatet kan användas för att styra resurser till de områden där utbildning är relevant.

Läs mer
Kurslängd: 2 timmar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Webb

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.

Läs mer & boka
Kurslängd: 6-8 timmar

CE-märkning, webb

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår webbkurs CE-märkning handlar om leverantörs- respektive kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Handledning av praktikanter

Som handledare har du en viktig i roll i den yrkeserfarenhet som praktikanten tar med sig efter avslutad praktik. I webbkursen Handledning av praktikanter lär du dig mer om handledarrollen och regelverket som omfattar praktikperioden.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Kemiska arbetsmiljörisker – webbkurs + webinar

I den här kursen får du kunskap om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma, de risker som arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4+2 timmar

Livsmedelshygien med egenkontroll

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

Läs mer & boka

Trycksatta Anordningar, webb

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar