Ställningsbyggnad upp till 9 meter

Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar. 40 000 av dessa skadas allvarligt, tillräckligt allvarligt för att vara hemma flera dagar från jobbet. Tragiskt nog dör cirka 1 000 varje år av fall från byggnadsställning.

På grund av ovanstående anledningar finns Ställningsbyggnad upp till 9 meter. Arbetsmiljöverket har beslutat att de som bygger, ändrar eller river ställningar ska ha genomgått en godkänd kurs som styrks med ett kursbevis. Kursen baseras på AFS 2013:4 – Ställningar.

Upplägg av kursen – Ställningsbyggnad upp till 9 meter

  • Genomförandet under 1 dag i form av diskussionsfrågor i mindre grupper. Svaren på de olika diskussionsfrågorna dokumenteras.
  • Kursdagen avslutas med ett prov.

Kursmoment

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Gällande regler för ställningsbyggnad, nomenklatur och typkontroll.
  • Riskbedömning och riskanalyser i samband med ställningsarbeten.
  • Ställningsplanering; Uppförande, användning, ändring och nedmontering.
  • Arbetsmiljö och säkerhet vi olika typer av ställningsarbete.
  • Olika ställningstyper och arbetsmetoder vid hantering och tillsyn av dessa.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du ha fått goda kunskaper om hur du på ett säkert sätt
bygger, ändrar eller river ställningar.

Teoretiskt prov ska vara godkänt innan kursintyg utfärdas.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.