Line

Slutna utrymmen

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Den här utbildningen blandar teori med praktik för att tillgodose de behoven.

Målgrupp

Alla som arbetar i slutna utrymmen. Till exempel inom kemisk industri, livsmedelsindustri, vattenverk, gruvor, fartyg, räddningstjänst och berörs av AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Den här utbildningen vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen och följer AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Vi lär ut metoder för att jobba maximalt säkert samt hur räddning ska ske om olyckan ändå är framme. Arbete med tripoder, Davitarmar, vinschar och räddningsblock ingår i utbildningen.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Lagar och normer
 • Risker i slutna utrymmen och speciella regler för denna typ av arbete
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Användning av tripod , Davit, mm
 • Arbetsplanering
 • Säkra arbetsmetoder
 • Ergonomi
 • Räddningsplan
 • Kommunikation i slutna utrymmen
 • Upphissning/ nerfirning vid räddning

Mål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren arbeta säkert i slutna utrymmen och vet hur räddning går till från dem.

Genomförande

Den här utbildningen genomförs främst som företagsanpassad utbildning.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Slutet utrymme

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser