Slutet utrymme

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Den här utbildningen blandar teori med praktik för att tillgodose de behoven.

Den här utbildningen vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen och följer AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Vi lär ut metoder för att jobba maximalt säkert samt hur räddning skall ske om olyckan ändå är framme. Arbete med tripoder, Davitarmar, vinschar och räddningsblock ingår i utbildningen.

Kursmoment – Slutet utrymme

 • Lagar och normer
 • Risker i slutna utrymmen och speciella regler för denna typ av arbete
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Användning av tripod , Davit, mm
 • Arbetsplanering
 • Säkra arbetsmetoder
 • Ergonomi
 • Räddningsplan
 • Kommunikation i slutna utrymmen
 • Upphissning/ nerfirning vid räddning

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren arbeta säkert i slutna utrymmen och vet hur räddning går till från dem.

Genomförande

Den här utbildningen genomförs främst som företagsanpassad utbildning.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.