Line

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

Målgrupp

Alla som arbetar i trästolpar.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha erfarenhet av att arbeta i trästolpe.

PSR står för Positionering, Stöd och Räddning. Alltså ett arbetssätt och utrustning som medger egen- och kamraträddning i ett. Eftersom utrustningen används till vardags (och är tillverkad för användning i flera år) vet användaren exakt hur den ska användas om olyckan är framme. Vi kan även utbilda på den gamla EBR-metoden där nödutrustningen är förpackad separat och plomberad.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Lagar och normer
  • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Användning av räddningsutrustningen
  • Prioritering vid räddning
  • Praktiska räddningsövningar
  • Omhändertagning av nödställd
  • Suspension trauma

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna arbeta med PSR som arbetsmetod vid egen- och kamraträddning.

Genomförande

Den här utbildningen genomförs som företagsanpassad utbildning.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Nedtagning av nödställd i stolpe

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser