Line

Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om risker med kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, skyddsombud eller egna företagare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

De kemiska riskkällor som förekommer i din verksamhet ska identifieras, riskerna ska bedömas och åtgärdas. I den här kursen får du kunskap om de kemiska risker som kan förekomma, de risker arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Du får även lära dig de lagar och föreskrifter som reglerar användningen av kemiska arbetsmiljörisker, hur du riskbedömer och genomgång av säkerhetsdatablad med praktiska övningar. Kursen avslutas med skriftligt prov.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Arbetsmiljölagen och närliggande föreskrifter
 • Reach, CLP
 • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)
 • Riskbedömning av kemiska produkter
 • Toxikologi och hälsorisker
 • Härdplaster och allergiframkallande produkter
 • Andra kemiska produkter med farosymboler
 • Klassificering och märkning
 • Genomgång säkerhetsdatablad och skyddsblad inklusive övningar
 • IT-stöd för hantering av säkerhetsdatablad
 • Skyddsåtgärder
 • Första hjälpen
 • Substitution
 • Kunskapsprov

Mål

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker, inklusive härdplasterna, som förekommer i verksamheten och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kemiska arbetsmiljörisker

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser