Line

Hantering av kemikalier

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.

Målgrupp

Personer med personalansvar för och/eller som arbetar med eller i miljöer med kemikalier.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Vår utbildning Hantering av kemikalier ger grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin och hanteringen av dem.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Databladen
  • Riskbedömning
  • Lagring
  • Säkerhetsåtgärder

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande kemikalier och säkert kunna hantera dessa.

Genomförande

Kursen ges som öppen utbildning hos Teknikutbildarna och även som företagsförlagd och målgruppsanpassad utbildning

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Hantering av kemikalier

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser