Hantering av kemikalier

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.

Vår utbildning Hantering av kemikalier ger grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin och hanteringen av dessa.

Kursinnehåll – Hantering av kemikalier

  • Databladen
  • Riskbedömning
  • Lagring
  • Säkerhetsåtgärder

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande kemikalier och säkert kunna hantera dessa.

Genomförande

Kursen ges som öppen utbildning hos Teknikutbildarna och även som företagsförlagd och målgruppsanpassad utbildning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.