Line

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Målgrupp

Alla, oavsett bakgrund eller erfarenhet samt intresserade personer och personer som deras jobb kräver denna kunskap.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade i fallskydd och är informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning därmed kan de arbeta mer produktivt.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Lagar & Termer.
  • Risker & Principer.
  • Skyddsutrustning.
  • Arbeta säkert.
  • Räddning.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna uppfylla kraven vid höghöjdsarbete.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Fallskydd

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser