Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. 

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade i fallskydd och är informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas. Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning därmed kan de arbeta mer produktivt.

Kursmoment – Fallskydd

  • Lagar & Termer.
  • Risker & Principer.
  • Skyddsutrustning.
  • Arbeta säkert.
  • Räddning.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna uppfylla kraven vid höghöjdsarbete.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.