CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår kurs i CE-märkning behandlar leverantörs- och kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

För den som köper något är det viktigt att förstå det grundläggande syftet med CE och vilket ansvar leverantören, respektive kunden har för säkerheten. Kraven för märkningen på produkter skiljer sig oftast mellan produktområden och därför är det viktigt för leverantören att vara insatt om regelverket runt vad som gäller för de egna produkterna.

Kursinnehåll

  • CE-märkning

    En allmän genomgång av vad CE-märkning är, hur och varför den har kommit till.

  • Produktregelverk

    Här går vi igenom de flesta produkter som kräver CE-märket och vad det innebär.

Kursmål

Efter kursen ska du känna till vad CE står för och hur märkningen av produkter går till. Du ska även veta varför det är viktigt att arbeta med CE och vilka parter som är berörda.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.