Line

CE-märkning fördjupning

Under två dagar fördjupar vi oss i tillämpad CE-märkning och maskinsäkerhet. Vi går igenom bland annat maskindirektiv, tekniska säkerhetskrav och beställarkompetens.

Målgrupp

Du som redan har kännedom inom området men vill djupare kunskaper och/eller har läst vår grundutbildning.

Förkunskaper

Medel- till god kännedom om CE-märkning. Genom egna erfarenheter eller vår grundkurs.

Utbildningen inleds med en introduktion av området och en kortare genomgång av vad som behandlades under grundkursen. Till exempel bruksanvisningarnas innehålls- och språkliga krav, harmoniserande EN-standarder och de 24 områden som berörs av CE-märkning.

Sedan fördjupar vi oss ibland annat beställarkompetensen som idag är viktigare än någonsin. Till exempel vad ska beaktas vid förstudier, förfrågningsunderlag och upphandlingar eller hur olika entreprenadformer påverkar CE-märkningen i samband med beställningar.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Roller och nyheter inom området
  • Maskindirektivet i detalj
  • Vad innebär de nya sanktionsavgifterna (juni 2017, brister i märkning av maskiner)
  • Övriga CE-direktiv – vilka områden täcker dem
  • Riskhantering – både allmänt och ingående mot Bilaga 1 i Maskindirektivet
  • Arbetsutrustningsreglerna (arbetsgivarens skyldigheter)
  • Viktiga tekniska säkerhetskrav att ha i åtanke gällande CE-märkning
  • Beställarkompetens – idag viktigare än någonsin
  • Ansvarsfrågor

Mål

Efter genomförd utbildning ska du, utöver kunskaper inom tillämpad CE-märkning och maskinsäkerhet, veta vilken aktör som ansvar för vad i en CE-märkningsprocess/produkt. Du ska ha en övergripande kunskap om regelverken kring hälsokrav och säkerhet.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
CE-märkning

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser