Line

ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Målgrupp

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta med installationer i områden med explosiv atmosfär.

Förkunskaper

Erfarenheter från verksamhet som hanterar brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. En Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där till exempel brandfarliga lösningsmedel hanteras, eller där torrt och finfördelat damm förekommer.

I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedömning och zonklassning ha genomförts samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapats. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att till exempel följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Omfattning och krav.
  • Riskbedömning enligt direktivets krav.
  • Principer för klassning.
  • Explosionsskyddsdokument.
  • Standarder och andra hjälpmedel.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser