Arbetsmiljö säkerhet

Under Arbetsmiljö säkerhet samlar vi kurser som behandlar din och din personals fysiska säkerhet. Exempel är Ställningsbyggnad upp till nio meter, ATEX, CE-märkning och Fallskydd.

ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ATEX, webbkurs

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där torrt och finfördelat damm hanteras eller bildas. Lär mer om det i ATEX webb.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår kurs i CE-märkning behandlar leverantörs- och kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

CE-märkning fördjupning

Under två dagar fördjupar vi oss i tillämpad CE-märkning och maskinsäkerhet. Vi går igenom bland annat maskindirektiv, tekniska säkerhetskrav och beställarkompetens.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

CE-märkning, webbkurs

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår webbkurs CE-märkning handlar om leverantörs- respektive kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Hantering av kemikalier

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Kemiska arbetsmiljörisker

Den här kursen fokuserar på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Kemiska arbetsmiljörisker, webbkurs + webinar

I den här kursen får du kunskap om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma, de risker som arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Kursdatum:
11 februari 2022, Webinar

Läs mer & boka
Kurslängd: 4+2 timmar

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Slutna utrymmen

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Den här utbildningen blandar teori med praktik för att tillgodose de behoven.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Slutna utrymmen, webbkurs

Slutna utrymmen är en webbkurs som främjar säkerhetstänket vid arbete i de miljöerna. Läs mer om Slutna utrymmen här.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Ställningsbyggnad upp till 9 meter

Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar. 40 000 av dessa skadas allvarligt, tillräckligt allvarligt för att vara hemma flera dagar från jobbet. Tragiskt nog dör cirka 1 000 varje år av fall från byggnadsställning

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Trycksatta Anordningar, webbkurs

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar