Arbetsmiljö säkerhet

Under Arbetsmiljö säkerhet samlar vi kurser som behandlar din och din personals fysiska säkerhet. Exempel är Ställningsbyggnad upp till nio meter, ATEX, CE-märkning och Fallskydd.

ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

6 200 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7 februari 2019, Solna 23 april 2019, Solna 22 maj 2019, Sundsvall 22 augusti 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår kurs i CE-märkning behandlar leverantörs- och kundansvaret för de…

5 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

CE-märkning fördjupning

Under två dagar fördjupar vi oss i tillämpad CE-märkning och maskinsäkerhet. Vi går igenom bland annat maskindirektiv, tekniska säkerhetskrav och beställarkompetens. Utbildningen inleds med…

9 800 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

CE-märkning, webb

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår webbkurs CE-märkning handlar om leverantörs- respektive kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. 

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Hantering av kemikalier

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en…

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Slutet utrymme

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Den här utbildningen blandar…

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Ställningsbyggnad upp till 9 meter

Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar. 40 000 av dessa skadas allvarligt, tillräckligt allvarligt för att vara hemma flera dagar från jobbet. Tragiskt nog dör cirka 1 000 varje år av fall från byggnadsställning.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Trycksatta Anordningar, webb

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar. Under kursen går vi igenom regelverken och…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar