Line

Livsmedelshygien med egenkontroll, webbkurs

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

Målgrupp

Alla som arbetar med oförpackade livsmedel och som saknar eller behöver repetera sina kunskaper i livsmedelshygien.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Webbkursen Livsmedelshygien med egenkontroll, följer Livsmedelsverkets kursplan och omfattar kontrollsystem, ansvar, personhygien, lokalhygien samt hur produkterna ska hanteras. Du får en bred överblick över området, från råvara till kund. Webbkursen omfattar cirka åtta timmar som antingen kan läsas i ett svep eller periodvis.

Kurstyp

Webbkurser

Kursmoment

  • Personlig hygien – vad gäller och hur ska det gå till?
  • Livsmedelshygien, hantering, temperaturer, etc.
  • Hur man undviker matförgiftningar
  • De vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Lokalhygien, hur ska lokalerna se ut och skötas
  • System för egenkontroll och HACCP
  • Kännedom om gällande livsmedelslagstiftning

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i området, så att du förstår vikten och känner dig motiverad att tillämpa goda hygienregler och arbetsrutiner.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Livsmedelshygien

1 900 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser