Livsmedelshygien med egenkontroll

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

Webbkursen Livsmedelshygien med egenkontroll, följer Livsmedelsverkets kursplan och omfattar kontrollsystem, ansvar, personhygien, lokalhygien samt hur produkterna ska hanteras. Du får en bred överblick över området, från råvara till kund. Webbkursen omfattar cirka åtta timmar som antingen kan läsas i ett svep eller periodvis.

Kursens innehåll – Livsmedelshygien med egenkontroll

Webbkursen går igenom följande moment:

  • Personlig hygien – vad gäller och hur ska det gå till?
  • Livsmedelshygien, hantering, temperaturer, etc.
  • Hur man undviker matförgiftningar
  • De vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Lokalhygien, hur ska lokalerna se ut och skötas
  • System för egenkontroll och HACCP
  • Kännedom om gällande livsmedelslagstiftning

Kursens mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i området, så att du förstår vikten och känner dig motiverad att tillämpa goda hygienregler och arbetsrutiner.

Utdrag ur kursen

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.