Line

Utredningsmetodik

Utredningsmetodik hjälper oss att systematiskt lära oss av vad som tidigare hänt. Seriösa företag arbetar förebyggande genom riskanalyser, likväl inträffar olyckor och tillbud. Men hur bör vi arbeta då? Det är när vi vet som mest som vi har chans att lära oss mest.

Målgrupp

Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d v s en olycka eller ett tillbud Kursen syftar till att gå igenom hur vi systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Varför uppstår olyckor? Är det medvetna eller omedvetna fel? Vilken roll spelar den mänskliga faktorn? Hur förhindrar vi att olyckorna inträffar igen? Vilka lagkrav måste vi känna till? Vilka verktyg och metoder finns?

Utredningsmetodik avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter.

Utbildare:

Martin Freed, managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö/ledarskap, verksamhetssystem och ledarskap.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Grundläggande definitioner
  1. Risk
   Olycka och tillbud
   Grundorsak
   Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Vad kräver lagstiftningen?
  1. Krav på olycksutredning i standarder och lagar
 • Varför händer olyckor?
  1. Olycksfallsteori
   Ett MTO-perspektiv
 • Metoder för olycksutredning
  1. Händelse- och barriäranalys
   Vad är en händelseanalys?
   Vad är barriärer?
   Steg för steg
   Ett MTO-perspektiv
 • Vad gör vi med utredningarna?
  1. Presentera resultatet
   Förankra resultatet
   En del i ledningssystemet
 • Förändring och lärande
  1. Vad krävs av chefer?
   Förändringsledning
   Den lärande organisationen

Mål

Efter kursen har deltagaren fått kunskaper inom utredningsmetodik och dess olika delar.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
scaffolding

16 600 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs