Line

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Målgrupp

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Föreskrifterna i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) är grunden i svenska företags arbetsmiljöarbete. Det blir även vanligare att företag också reviderar sig mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018. Den här utbildningen ger orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en introduktion till hur grunden för SAM kan byggas upp.

I kursen beskrivs hur ett effektivt arbetsmiljöarbete läggs upp beroende på en verksamhets omfattning och de risker som finns, genom att exempelvis införa dokumenterade rutiner i verksamheten.

Utbildningen innehåller även en genomgång av olika ansvarsområden, hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar samt hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med samtliga medarbetare.

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter
  • Grunden för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner för SAM, t.ex dokumentationskrav, undersökning av arbetsmiljön, riskbedömning, åtgärder och handlingsplan samt kontroll och uppföljning
  • Ansvar – olika roller och samverkan
  • Konkreta redskap, material och metoder

Mål

Målet med utbildningen är att få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i praktiken samt att få insikt i hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet.

Genomförande

Den här kursen ges både som öppna tillfällen och som företagsförlagda. Digitalt eller fysiskt.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

20 750 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser