Line

Säkerhetskultur

Varför investera tid och pengar i att utbilda chefer och medarbetare i säkerhetskultur? De flesta arbetsorganisationer har policys och mål kring säkerheten, men för många stannar det med tryckta broschyrer och utbildning av chefer och skyddsombud.

Målgrupp

Samtliga medarbetare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

För att lyckas med sitt arbete att föra in en säkerhetskultur så behövs det en mer genomgripande satsning där alla involveras. Vår syn på utveckling är att en ökad medvetenhet leder till ökad ansvarskänsla som i sin tur leder till förändrade attityder och i och med det ett förändrat beteende.

Teknik, kompetens och erfarenhet går alltid att köpa eller rekrytera in i en organisation, gemensamma värderingar kan bara skapas tillsammans – det går aldrig att köpa eller rekrytera in värderingar. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare i en arbetsorganisation får möjlighet att tillsammans bygga en säkerhetskultur som kännetecknas av gemensamma värderingar.

Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur. Vi kommer att utgå utifrån arbetsmiljöverkets teorier, metoder och verktyg. Vi kommer även att fördjupa oss i värderingar, attityder och kommunikationens utmaningar.

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

Lyssna på poddavsnittet ovan som handlar om säkerhetskultur.
Alla avsnitt ur Teknikutbildarkvarten finns där poddar finns – och även här: https://teknikutbildarna.se/pod/

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

  • Sambandet mellan människa, teknik och organisation
  • Förståelse för begreppet säkerhetskultur
  • Förutsättningar som krävs för en god säkerhetskultur
  • Att skapa engagemang för arbetsmiljö och säkerhet
  • Exempel på arbetssätt och metoder för att mäta och utveckla säkerhetskulturen
  • Att mäta säkerhetskulturen

Mål

Kursen skall ge ett nuläge för organisationens säkerhetskultur och ge insikt, förståelse och verktyg för att utveckla en säkerhetskultur i toppklass.

Genomförande

Utbildningen sker utifrån synsättet på en lärande organisation. Principen ”lära genom att göra” är genomgående. Utbildningen är uppbyggd av en blandning av teori och övning för att öka förståelsen för de utmaningar som finns för att bygga en gemensam säkerhetskultur.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser