Line

Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning av arbetsmiljön är en tredagarsutbildning som lär ut lagkrav, olika metodiker för riskbedömning och flera praktiska övningar.

Målgrupp

Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Förkunskaper

010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. Här tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker.

Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till.

Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?

Under utbildningen blandas teoretiska pass med exempel och praktikfall. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras som bevis för sina färdigheter.

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Grundläggande riskbegrepp
  1. Faror och risker
   Analys och bedömning
 • Krav på riskhantering i lagen
  1. Vad måste minst göras?
 • Introduktion till grovanalys
  1. Vad är en grovanalys och vad är nyttan?
   Metodiken – steg för steg
   Praktikfall – grovanalys
 • Risker i ledningssystemsperspektiv
  1. Aspekter – den röda tråden
   Hantering av risker
   Risker och processer
 • Metoder för riskanalys
  1. Vilken ska man välja?
 • Att leda och delta i riskanalyser
  1. Fas 1: Förberedelser
   Fas 2: Genomförande
   Fas 3: Rapportering
   Detaljerad grovanalys
   Praktikfall – detaljerad grovanalys
 • Mer om arbetsmiljöaspekter
  1. Olika riskkategorier
   Att använda aspekterna
   Praktikfall 3- arbetsmiljöaspekter och plan för riskanalys
 • Arbetsmiljöarbetets lönsamhetspotential
 • Företagsexempel: GE Healthcare
  1. Riskhantering på GE

Mål

Efter utbildningen har deltagaren fått kunskaper i hur du genomför en riskbedömning av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Deltagaren har fått genomföra praktikfall och vet vad arbetsmiljölagen säger om riskhantering.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden, den kan även genomföras online genom program som Zoom eller Teams.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
riskbedömning

15 800 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs