Line

Risk- & konsekvensbedömning

Lär dig mer om de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet samt olika riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till behovsinriktade riskanalyser och riskvärderingar.

Målgrupp

Alla som är chefer/ledare, fackliga företrädare, skyddsombud, tekniker, ekonomer.

Förkunskaper

Inga särskilda

Öka dina kunskaper om olika verktyg och hjälpmedel för att kunna kartlägga, analysera och värdera både fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljön.

Lär dig mer om olika riskanalysmetoder och hur du kan utforma handlingsplaner som ett stöd i arbetsmiljöarbetet.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Behovsstyrt arbetsmiljöarbete inklusive lagar och föreskrifter.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM.
  • Kartläggning av riskfaktorer i arbetsmiljön – Nulägesanalys.
  • Riskanalys och riskvärdering med avseende på säkerhet, hälsa, miljö, ekonomi och kvalitet.
  • Olika riskanalysmetoder och de bakomliggande teorierna.
  • Handlingsplaner – Hur de ser ut och när de börjar gälla.
  • Praktiska tips för en lyckad risk- och konsekvensbedömning.

Mål

Efter kursen ska du kunna kartlägga, analysera och värdera olika risker samt göra handlingsplaner inför större förändringar.

Genomförande

Den här kursen finns endast som företagsförlagd.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Risk och konsekvensbedömning

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser