Line

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad är det som egentligen skapar friska och hälsosamma arbetsplatser? Finns det en koppling till de ekonomiska resultaten? Vad är det minsta vi måste kunna?

Målgrupp

Kursen vänder sig till ​chefer på alla nivåer, arbetsmiljöansvariga, personalhandläggare och konsulter, skyddsombud och övriga fackliga representanter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en utbildning som syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur ni kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker. Du får medverka i belysande övningar och reflektioner kring arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens betydelse för prestationen.

Det här är en utbildning som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag.

Efter utbildningen bör du vara rustad och trygg i att framgångsrikt arbeta med OSA på hemmaplan. Kursen avslutats med ett skriftligt kunskapsprov.

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • AFS 2001:1, AFS 2015:4
 • Organisatoriska och sociala utmaningar och risker
 • Företagskultur och Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Företagskulturens nivåer: Det vi själva kan se, det företaget påstår är viktigt, egna självklarheter
 • Att medvetandegöra normer kring OSA
 • Chefens kunskaper: Vad behöver chefen kunna? Tidiga tecken på ohälsa
 • Policy och mål för OSA
 • Fokus arbetsbelastning
 • Krav, stöd och resurser
 • Fokus arbetstid och svåra situationer
 • Arbetstidens påverkan på hälsan
 • Vad menas med kränkande särbehandling?
 • Olika kränkningar och trakasserier

Mål

Efter utbildningen bör du vara rustad och trygg i att framgångsrikt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö på hemmaplan.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden. Den kan även genomföras online via Team eller Zoom

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
organisatorisk och social arbetsmiljö

16 600 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser