Line

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt, lär dig dessa i kursen Första hjälpen vid elskada med HLR

Målgrupp

Alla som arbetar där risken finns att elskador kan förekomma.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildningen Första hjälpen vid elskada med HLR följer internationella och nationella riktlinjer för HLR, hjärtstartare och första hjälpen enligt Svenska HLR-rådet samt Elsäkerhetsverkets vägledning vid elolycka. Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor. Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren kompetenskort för genomförd utbildning i Förstahjälpen vid elskada med HLR, fickkort för elolyckor, vägledning vid elolycka (publikation från Elsäkerhetsverket), diplom för genomförd kurs i Första hjälpen vid elskada.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

 • Vikten av snabba insatser
 • Hjärt‐lungräddning (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Hjärtstartare
 • Vad säger lagen? / Krav på utbildning för el‐relaterade arbeten
 • Vad händer i kroppen vid elolyckor / Åtgärder vid elolycka
 • Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Vad händer efter en elolycka
 • Förebyggande av elolyckor

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hjärt‐ och lungräddning, kunna använda hjärtstartare samt ge första hjälpen vid elolyckor.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser