Line

D-HLR (Hjärt- och lungräddning med defibrillator)

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska.

Målgrupp

Alla

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Detta är nödvändigt för händelser som olycksfall eller akut sjukdom. Du får livsviktiga kunskaper i D-HLR (hjärt- och lungräddning med defibrillator) och blir en trygghet för din omgivning.

I kursen får deltagaren kunskap i hur hjärt- och lungräddning med defibrillator ska användas vid olycksfall eller akut sjukdom där åtgärder omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Kursen tar även upp hur plötsligt insjuknande och lättare skador ska behandlas och hur livsuppehållande åtgärder utförs i väntan på ambulans.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Hjärtkompression
  • Konstgjord andning
  • Defibrillator
  • Stabilt sidoläge

Efter utbildningen – öva gärna regelbundet på Hjärt- och lungräddning. Repetition på utbildning bör ske inom två år.

Mål

Efter utbildning ska deltagaren ha självförtroende till - och kunskap - att ingripa omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Genomförande

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång (Solna, Gävle och Sundsvall).

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
D-HLR

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser