Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Teknikutbildarna erbjuder två endagskurser i Byggarbetsmiljösamordning på svenska. En grundläggande kurs och en fördjupningskurs. Grundkursen riktar sig till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av rollen medan fördjupningskursen kräver att du antingen läst grundkursen tidigare eller har erfarenhet från rollen

Utbildningarna är utformade för att komplettera varandra. Vår grundkurs fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bland annat underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.

Den efterföljande fördjupningskursen ger en översiktlig kunskap kring olika arbetsföreskrifter (AFS) som berör byggarbetsmiljöansvariga. Dessutom fokuserar utbildningen mer på arbetsmiljöplaner och riskanalyser och övningar i dessa.

Du får även till gång till kursmaterial online. Inför kursdagen finns en webbkurs som handlar om roller i byggprocessen. Om du tar del av den får du med dig grundbegrepp som underlättar på kursdagen. Efter kursen får du tillgång till vår repetitionskurs i tre månader.

För dig som vill veta lite mer om skillnaderna mellan Bas-P och Bas-U kan du läsa mer här.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.