Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).

Vidare säger arbetsmiljöverket att den som är utsedd till byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under denna kurs går vi igenom de arbetsuppgifter som ingår i rollen.
Du får veta hur en arbetsmiljöplan bör se ut och uppdateras och får en översiktlig kunskap kring olika arbetsföreskrifter (AFS) som berör byggarbetsmiljöansvariga.

Kursmoment – BAS-P/BAS-U

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet (översiktligt), fördelning av arbetsuppgifter och samordning mellan olika arbetsgivare.
  • Vad innebär det att arbeta på gemensamt arbetsställe?
  • Byggprocessens olika steg.
  • Byggarbetsmiljösamordning.
  • Praktiska arbetsuppgifter och ansvar för BAS-P och BAS-U.
  • Uppdatering av arbetsmiljöplan.
  • Skyddsverksamheten under byggnads- och anläggningsarbete.

Kursmål

Efter genomförd ska du ha kunskap om Byggarbetsmiljösamordning och det medföljande ansvaret samt kunna ta på dig rollen som Byggarbetsmiljösamordningsansvarig.

Genomförande

Utbildning avslutas med ett prov. Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Andra närliggande kurser

Har du redan kunskaper inom Byggarbetsmiljösamordning genom tidigare utbildning eller erfarenheter rekommenderar vi vår endagsutbildning med ett mer praktiskt upplägg.
För dig som vill veta lite mer om skillnaderna mellan Bas-P och Bas-U kan du läsa mer här.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.