Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet(BAS-U).

Vidare säger arbetsmiljöverket att den som är utsedd till byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under denna kurs går vi igenom de arbetsuppgifter som ingår i
BAS-P och BAS-U.

Du får veta hur en arbetsmiljöplan bör se ut och uppdateras och får en översiktlig kunskap kring olika arbetsföreskrifter (AFS) som berör byggarbetsmiljöansvariga. Kursledaren tar upp praktiska exempel baserade på egen erfarenhet.

Kursmoment – BAS-P/BAS-U

 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
 • BAS-P/U och byggherreansvar och arbetsuppgifter
 • Gällande föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskanalyser
 • Skyddsorganisation, skyddsronder
 • Samordning
 • Uppföljning
 • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
 • Kunskapsprov

Kursmål

Efter genomförd kurs har du ha kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P eller BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen som BAS-P eller BAS-U.

Genomförande

Utbildning avslutas med ett prov. Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Andra närliggande kurser

Har du redan kunskaper inom Byggarbetsmiljösamordning genom tidigare utbildning eller erfarenheter rekommenderar vi vår endagsutbildning som ställer samma kav på deltagaren men i ett intensivare tempo.
För dig som vill veta lite mer om skillnaderna mellan Bas-P och Bas-U kan du läsa mer här.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.