Line

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara BAS P och BAS U.

Målgrupp

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Kursens syfte är att ge kunskaper att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P och BAS-U ansvarar för.

Du får även till gång till kursmaterial online. Inför kursdagen finns en webbkurs som handlar om roller i byggprocessen. Om du tar del av den får du med dig grundbegrepp som underlättar på kursdagen. Efter kursen får du tillgång till vår repetitionskurs i tre månader.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

För dig som vill veta lite mer om skillnaderna mellan BAS-P och BAS-U kan du läsa mer här.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
  • BAS-P/U och byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Gällande föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning
  • Uppföljning
  • Kunskapsprov

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap att i praktiken utföra ditt arbete i din roll som BAS-P eller BAS-U och direkt kunna gå in i din nya roll.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Kursen kan även verksamhetsanpassas och genomföras på engelska.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Byggarbetsmiljösamordnare

7 750 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser