Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara BAS P och BAS U.

Den här utbildningen är bäst lämpad för dig med tidigare erfarenhet av rollen som Byggarbetsmiljösamordnare eller som har tidigare erfarenhet av av arbetsmiljöområdet. Har du ingen tidigare erfarenhet rekommenderar vi vår tvådagarsutbildning.

Kursens syfte är att ge kunskaper att kunna agera som BAS-P och BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P och BAS-U ansvarar för.
Du får även till gång till kursmaterial online. Inför kursdagen finns en webbkurs som handlar om roller i byggprocessen. Om du tar del av den får du med dig grundbegrepp som underlättar på kursdagen. Efter kursen får du tillgång till vår repetitionskurs i tre månader.

Kursmoment – Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
  • BAS-P/U och byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Gällande föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning
  • Uppföljning
  • Kunskapsprov

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap att i praktiken utföra ditt arbete i din roll som BAS-P eller BAS-U och direkt kunna gå in i din nya roll.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Kursen kan även verksamhetsanpassas och genomföras på engelska.

Andra närliggande kurser

Är du ny inom arbetsmiljö och byggarbetsmiljösamordning rekommenderar vi vår tvådagarsutbildning. Den längre utbildningen har samma kunskapsmål men går igenom de olika delarna mer grundligt.

För dig som vill veta lite mer om skillnaderna mellan Bas-P och Bas-U kan du läsa mer här.

Använd kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Eller ring oss på 010-122 18 00

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.