Line

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö - hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den

Målgrupp

Chefer, ledare, skyddsansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

Har ditt företag tecknat trygghetsförsäkring med AFA? Då kan ni få ersättning för utbildningen, läs mer här.

Kurstyp

Företagsförlagda utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
  • Chefens och skyddsombudets roller.
  • Riskanalys och handlingsplan.
  • Riskinventering.
  • Samordningsansvar.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Ergonomi.
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Genomförande

Den här kursen ges endast företagsförlagd.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Bättre arbetsmiljö BAM

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser