Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Fördjupning

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U)

Vidare säger arbetsmiljöverket att den som är utsedd till byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under den här kursen går vi igenom de arbetsuppgifter som ingår i BAS-P och BAS-U.

Du får veta hur en arbetsmiljöplan bör se ut och uppdateras och får en översiktlig kunskap kring olika arbetsföreskrifter (AFS) som berör byggarbetsmiljöansvariga. Kursledaren tar upp praktiska exempel baserade på egen erfarenhet.

Du får även till gång till kursmaterial online. Inför kursdagen finns en webbkurs som handlar om roller i byggprocessen. Om du tar del av den får du med dig grundbegrepp som underlättar på kursdagen. Efter kursen får du tillgång till vår repetitionskurs i tre månader.

Den här utbildningen ges dagen efter efter vår grundläggande utbildning i BAS-P och BAS-U. Upplägget är anpassat för dig utan tidigare erfarenhet i området. För att läsa mer om den utbildningen, klicka här!

Kursmoment – BAS-P och BAS-U – Fördjupning

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
  • BAS-P/U och byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Gällande föreskrifter
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning
  • Arbetsmiljöplan, hur du upprättar en AMP, praktiska exempel
  • Riskanalyser, praktiska övningar
  • Kunskapsprov

Kursmål

Efter genomförd kurs har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P och BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.