Line

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Fördjupning

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).

Målgrupp

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Förkunskaper

Grundläggande BAS-utbildning

Vidare säger arbetsmiljöverket att den som är utsedd till byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under den här kursen går vi igenom några av de praktiska moment som ingår i arbetet för BAS-P och BAS-U.

Du får veta hur en arbetsmiljöplan bör se ut och uppdateras och får kunskap kring hur du arbetar med riskanalys och riskbedömning.

Du får även till gång till kursmaterial online. Inför kursdagen finns en webbkurs som handlar om roller i byggprocessen. Om du tar del av den får du med dig grundbegrepp som underlättar på kursdagen. Efter kursen får du tillgång till vår repetitionskurs i tre månader.

Den här utbildningen ges dagen efter vår grundläggande utbildning i BAS-P och BAS-U. Upplägget är anpassat för dig utan tidigare erfarenhet i området. För att läsa mer om den utbildningen, klicka här!

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Arbetsmiljöplan
  1. – Vem som ansvarar för vad i arbetet med Arbetsmiljöplanen
   – Arbetsmiljöplanen, lagar och föreskrifter
   – Praktisk övning i hur du upprättar en AMP
 • Riskanalys
  1. – Övning i riskanalys och riskbedömning
   – Riskanalys, lagar och föreskrifter
   – Vilka närvarar vid riskbedömning och skyddsronder?
   – Vem ansvarar för vad?

Mål

Efter genomförd kurs har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P och BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin@teknikutbildarna.se

Katarina Jonsson Ögren
010-122 18 22
katarina@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
bas p u

5 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser