Line

Arbetsplatsens utformning
AFS 2020:1

1 januari 2021 trädde föreskriften AFS 2020:1 i kraft, den handlar om arbetsplatsens utformning. I föreskriften förtydligas hur bland annat byggherrar projektörer och BAS-P ska tänka på arbetsmiljön i byggnaden när den är färdigställd. Det här seminariet behandlar de förändringarna som föreskriften behandlar.

Målgrupp

Alla arbetsgivare och chefer med arbetsmiljöansvar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning

AFS 2020:1 belyser vikten av tillgänglighet. Den färdigställda byggnaden ska ha utrymmen anpassade för sin verksamhet. Alla utrymmen ska vara anpassade för de medarbetare som kommer behöva använda dem, även rullstolsburna. Föreskriften ersätter AFS 2009:2.

Så vad säger det nya regelverket om utformning av arbetsplatser? Vad menas med tillräckligt stort utrymme? Och vad säger de nya kraven om utrymning, utrymningsvägar och brandskydd?

Föreskriften gäller inte bara för de fasta medarbetarna i huvudverksamheten utan även servicearbete och städning ska kunna utföras i en god och säker arbetsmiljö.

Föreskriften harmoniserar med Arbetsmiljölagen och andra föreskrifter, arbetsgivaren har ansvar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet enligt arbetsmiljölagen, men om arbetsgivaren inte kan påverka arbetsplatsen, vad gäller då? Vi rätar ut frågetecknen så att du känner dig säker på det nya regelverket.

Kurslängd

3 timmar

Kursmoment

  • AFS 2020:1
  • Arbetsgivarens ansvar för att utforma arbetsplatser
  • Tillgängliga arbetsplatser för alla
  • Tillräckliga utrymmen
  • Tillgängliga utrymningsvägar
  • Utrymning och brandskydd

Mål

Efter utbildningen har deltagaren en klarare bild över arbetsgivarens ansvar för att utforma arbetsplatser. Deltagarna är medvetna om de ändringar som sker i och med AFS 2020:1 och vet hur de ska leta upp de regler som gäller för dem och deras arbetsplats.

Genomförande

Utbildningen Livesänds genom Zoom, läs mer här om våra Livesända utbildningar.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser