Line

Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare

Arbetsmiljö för skyddstekniker arbetsmiljöombud är vårt heltäckande program för dig som är arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljöutvecklare eller skyddsombud. Under 19 kursdagar går vi igenom områden som Fysisk arbetsmiljö, Riskanalys och Utredningsmetodik.

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Vårt arbetsmiljöprogram ger dig en komplett grund för ett professionellt arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö för skyddstekniker riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor eller har ett arbetsmiljöansvar på din arbetsplats.

I programmet ingår 8 lärarledda utbildningar på på totalt 19 kursdagar, dessutom ingår 8 av Teknikutbildarnas webbkurser. Programmet genomförs under ett år.

​Parallellt med kurserna löper ett projektarbete baserat på den egna arbetsplatsen. Redovisning av projektarbetet görs i slutet på programmet.

Läs mer om Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare här.

I utbildningen ingår de lärarledda kurserna: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Kemiska arbetsmiljörisker, Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), Utredningsmetodik, Fysisk arbetsmiljö, Riskbedömning av arbetsmiljön, Säkerhetskultur samt ett Projektarbete och studiebesök.

De webbkurser som ingår är: Arbetsmiljö för chefer, ATEX, Grundläggande elsäkerhet, Kemiska arbetsmiljörisker, Slutna utrymmen, Grundorsaksanalys, CE-märkning, Bas-P och Bas-U.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

19 dagar

Kursmoment

De lärarledda utbildningar som ingår är:

De webbkurser som ingår är:

Mål

Efter utbildningen har deltagarna goda och breda kunskaper i hela arbetsmiljöområdet som de kan bidra med i sina tjänster som arbetsmiljöansvariga eller KMA:are.

Genomförande

Utbildningen genomförs delvis i våra lokaler och delvis som livesända utbildningsdagar. Dessutom ingår flera webbkurser som ni genomför i vår lärportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
AMA AF

86 000 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs