Arbetsmiljö generell

Under Arbetsmiljö generell samlar vi arbetsmiljökurser som inte har med fysisk säkerhet att göra. Till exempel byggarbetsmiljösamordning och kurser som hjärt- och lungräddning, Bättre arbetsmiljö (BAM), Medbestämmandelagen och Livsmedelshygien med egenkontroll.

Arbetsmiljö för chefer webb

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för medarbetare, webb

Vilka är dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet som medarbetare. Den här utbildningen ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för skyddsombud, webb

I den här kursen beskriver vi lättbegripligt ett oerhört stort område, nämligen arbetsmiljön. Kursen ger baskunskaper och syftet är att skyddsombuden genom kursen får…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

BAS-P/BAS-U Validering

Valideringsverktyget ger företaget en övergripande bild av kunskaperna inom byggarbetsmiljösamordning. Resultatet kan användas för att styra resurser till de områden där utbildning är relevant.

2 900 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 timmar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Fördjupning

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva…

5 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
16 maj 2019, Sundsvall 23 maj 2019, Bromma 21 augusti 2019, Solna 24 oktober 2019, Gävle 11 december 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka…

5 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
15 maj 2019, Sundsvall 22 maj 2019, Bromma 20 augusti 2019, Solna 23 oktober 2019, Gävle 10 december 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Teknikutbildarna erbjuder två endagskurser i Byggarbetsmiljösamordning på svenska. En grundläggande kurs och en fördjupningskurs. Grundkursen riktar sig till dig som inte har någon tidigare…

10 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Webb

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 6-8 timmar

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö – hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den!

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

D-HLR (Hjärt- och lungräddning med defibrillator)

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare…

1 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

Handledning av praktikanter

Som handledare har du en viktig i roll i den yrkeserfarenhet som praktikanten tar med sig efter avslutad praktik. I webbkursen Handledning av praktikanter…

950 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Livsmedelshygien med egenkontroll

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

1 900 :-

  Läs mer & boka

Risk- & konsekvensbedömning

Lär dig mer om de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet samt olika riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till behovsinriktade riskanalyser och riskvärderingar.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

SAM + BAM
(Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre Arbetsmiljö)

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger er kunskaper, stöd och verktyg för att ni ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet

Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Säkerhetskultur

Varför investera tid och pengar i att utbilda chefer och medarbetare i säkerhetskultur? De flesta arbetsorganisationer har policys och mål kring säkerheten. För många…

Läs mer
Kurslängd: 1 dag