Arbetsmiljö generell

Under Arbetsmiljö generell samlar vi arbetsmiljökurser som inte har med fysisk säkerhet att göra. Till exempel våra storsäljare inom byggarbetsmiljösamordning och kurser som hjärt- och lungräddning, Bättre arbetsmiljö (BAM), Medbestämmandelagen och Livsmedelshygien med egenkontroll.

ADR utbildning 1.3 enligt MSBFS 2009:2

Utbildning i farligt gods. ADR är ett Europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Kursen vänder sig till dig som chaufför, truckförare, inköpare, chefer på alla nivåer, avsändare och mottagare, skyddsombud samt huvudskyddsombud.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

ADR utbildning 1.3 repetition enligt MSBFS 2009:2

Utbildning i farligt gods. ADR är ett Europagemensamt regelverk för transport av farligt gods.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Arbete på väg

Vi kan erbjuda nivåerna 1, 2, 3A och 3B med möjlighet till anpassning efter specifika behov.

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer webb

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö Repetition

Få inspiration och uppdatera dig på den senaste arbetsmiljölagen. Kursen hjälper dig att förnya och uppnå rätt kompetens för att hantera arbetsmiljöfrågor för att åstadkomma tillfredsställande arbetsförhållanden.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Att förebygga hörselskador

Här får du bättre förståelse för vilken inverkan buller har på hälsan, kunskap om varför man ska förebygga buller samt förståelse för varför man ska skydda sig själv där man inte kan sänka bullervolymen.

2 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

BAS-P/BAS-U Validering

Valideringsverktyget ger företaget en övergripande bild av kunskaperna inom byggarbetsmiljösamordning. Resultatet kan användas för att styra resurser till de områden där utbildning är relevant.

2 900 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 timmar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva…

9 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 4–5 oktober 2017, Gävle 25–26 januari 2018, Solna 22–23 mars 2018, Solna

Kurslängd: 2 dagar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS P) respektive utförandet (BAS U) och ska…

5 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 10 oktober 2017, Solna 14 november 2017, Solna 4 december 2017, Solna 9 april 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö – hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den!

9 800 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

D-HLR (Hjärt- och lungräddning med defibrillator)

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Fördjupning byggrelaterade AFS:ar

Den här kursen ger dig högre kunskap i vad byggarbetsmiljösamordning innebär och fördjupade kunskaper i byggrelaterade arbetsmiljöföreskrifter (AFS).

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare…

Läs mer
Kurslängd: 6 timmar

Grundläggande arbetsmiljö med kontorsinriktning

För att skapa god arbetsmiljö behövs kunskaper hos alla medarbetare på arbetsplatsen. Här får du som chef eller ledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, EHS, byggarbetsmiljösamordnare eller samordningsansvarig grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på kontor.

9 800 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Introduktion till Arbetsmiljö

Området arbetsmiljö kan upplevas krångligt och stort men är egentligen logiskt och enkelt. Vår kurs Introduktion till Arbetsmiljö vill välkomna dig in i området arbetsmiljö så att du kan finna logiken och enkelheten snabbt.

1 000 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2 timmar

Kunskapstest i Arbetsmiljö

Med vårt kunskapstest kan deltagarens kunskaper om arbetsmiljö analyseras för att senare utbildningsinsatser ska kunna riktas dit de behövs mest. Testet kartlägger kunskap inom arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförodningen (AMF), arbetsmiljöföreskrifterna (AMF) och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

600 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Livsmedelshygien med egenkontroll

Vår webbkurs Livsmedelshygien med egenkontroll lär dig förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftning genom god hygien och system för egenkontroll. En kurs för restaurang, förskola och alla andra som hanterar livsmedel i sin verksamhet.

1 900 :-

  Läs mer & boka

Risk- & konsekvensbedömning

Lär dig mer om de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet samt olika riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till behovsinriktade riskanalyser och riskvärderingar.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

SAM + BAM
(Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre Arbetsmiljö)

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger er kunskaper, stöd och verktyg för att ni ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet

14 700 :-

  Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

Samordningsansvar

Du får kunskap i vad samordningsansvar är och ska kunna ta på dig rollen som samordningsansvarig. Enligt arbetsmiljölagen ska det alltid utses en samordningsansvarig när två eller flera företag samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Det bidrar till att öka säkerheten på din arbetsplats.

3 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

4 900 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag