Arbetsmiljö generell

Under Arbetsmiljö generell samlar vi arbetsmiljökurser som inte har med fysisk säkerhet att göra. Till exempel byggarbetsmiljösamordning och kurser som hjärt- och lungräddning, Bättre arbetsmiljö (BAM), Medbestämmandelagen och Livsmedelshygien med egenkontroll.

Arbetsmiljö för chefer, webbkurs

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för medarbetare, webbkurs

Vilka är dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsmiljöområdet som medarbetare. Den här utbildningen ger dig en övergripande bild över hur arbetsmiljölagen är uppbyggd och en genomgång av de viktigaste delarna.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för skyddsombud, webbkurs

I den här kursen beskriver vi lättbegripligt ett oerhört stort område, nämligen arbetsmiljön. Kursen ger baskunskaper och syftet är att skyddsombuden genom kursen får ett enkelt verktyg för att säkerställa att de har rätt kunskaper för att fullfölja lagstiftningen och inte minst – för att kunna leva upp till sin roll som skyddsombud.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Vårt arbetsmiljöprogram ger dig en komplett grund…

Kursdatum:
26–28 januari 2022, Solna
Första kurs: Systematisk arbetsmiljöarbete
16–18 februari 2022, Solna
Första kurs: Fysisk arbetsmiljö
4–6 april 2022, Livesänd kurs
Första kurs: Organisatorisk och social arbetsmiljö
+ 1 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 19 dagar

Arbetsmiljörevision

Arbetsmiljörevision är en tre dagar lång utbildning med fokus på både SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och kraven i OHSAS 18001.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara BAS P och BAS U.

Kursdatum:
23 februari 2022, Solna 22 april 2022, Solna 20 juni 2022, Solna + 0 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Teknikutbildarna erbjuder två endagskurser i Byggarbetsmiljösamordning på svenska. En grundläggande kurs och en fördjupningskurs.

Kursdatum:
22–23 mars 2022, Solna 17–18 maj 2022, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, webbkurs

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.

Läs mer & boka
Kurslängd: 6-8 timmar

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö – hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den!

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Chefens ansvar för arbetsmiljön

Vilket är chefens ansvar för arbetsmiljön? Vilka lagar och föreskrifter gäller för din arbetsplats och hur gör du för att hitta rätt i regelverket? Den här utbildningen reder ut frågetecknen.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

D-HLR (Hjärt- och lungräddning med defibrillator)

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Fysisk arbetsmiljö

Utbildningen Fysisk arbetsmiljö behandlar ergonomi, buller, belysning och annat som påverkar en arbetsdag.

Kursdatum:
16–18 februari 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt, lär dig dessa i kursen Första hjälpen vid elskada med HLR

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

Handledning av praktikanter, webbkurs

Som handledare har du en viktig i roll i den yrkeserfarenhet som praktikanten tar med sig efter avslutad praktik. I webbkursen Handledning av praktikanter lär du dig mer om handledarrollen och regelverket som omfattar praktikperioden.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en utbildning som syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur ni kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker.

Kursdatum:
4–6 april 2022, Livesänd Kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Psykosocial arbetsmiljö

I mars 2016 trädde AFS 2015:4 i kraft och med den ett uppdaterat regelverk för hur vi värderar och hanterar den psykosocial arbetsmiljön. AFS…

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning av arbetsmiljön är en tredagarsutbildning som lär ut lagkrav, olika metodiker för riskbedömning och flera praktiska övningar.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Kursdatum:
26–28 januari 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Säkerhetskultur

Varför investera tid och pengar i att utbilda chefer och medarbetare i säkerhetskultur? De flesta arbetsorganisationer har policys och mål kring säkerheten, men för många stannar det med tryckta broschyrer och utbildning av chefer och skyddsombud.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Utredningsmetodik

Utredningsmetodik syftar till att gå igenom hur vi systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Kursdatum:
1–3 juni 2022, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar