Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Certifieringsprov för pannoperatörer 20 oktober 2021, Borås
ESA Instruerad person 28 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 28 oktober 2021, Solna 1 dag
Pannoperatör i praktiken 1 november 2021, Solna 2,5 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
2 november 2021, Sundsvall 4 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 november 2021, Solna
Certifieringsprov för pannoperatörer 8 november 2021, Karlskrona
Likströmssystem och UPS-anläggningar 8 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
El för mekaniker 9 november 2021, Solna 2x2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 15 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Organisatorisk och social arbetsmiljö 15 november 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 15 november 2021, Eskilstuna 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 15 november 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 16 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Certifierad mätarmontör 16 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Pannoperatör
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
16 november 2021, Solna 1,5 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 16 november 2021, Solna 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 17 november 2021, Solna
Certifieringsprov för pannoperatörer 17 november 2021, Borås
Skötsel av elektriska anläggningar 17 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 18 november 2021, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning 19 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 23 november 2021, Eskilstuna 3 dagar
Form och Läge, mätmaskin 23 november 2021, Göteborg 3 dagar
Pannoperatör
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
23 november 2021, Sundsvall 1,5 dagar
Ritningsläsning, grunder 23 november 2021, Eskilstuna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 24 november 2021, Sundsvall
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 24 november 2021, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 24 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 25 november 2021, Sundsvall 2 dagar
ESA Röj 25 november 2021, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 26 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Verkstadsmätteknik 29 november 2021, Eskilstuna 4 dagar
Mät- och reglerteknik 30 november 2021, Solna 3 dagar
Elsäkerhetsledare 30 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
30 november 2021, Solna 4 dagar
ESA Instruerad person 30 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Säkerhetskultur 1 december 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 1 december 2021, Livesänd kurs 25 dagar
Entreprenadjuridik grunder 2 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 2 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 6 december 2021, Karlskrona
PLC-system grundkurs 7 december 2021, Solna 3 dagar
Entreprenadjuridik fördjupning 9 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 9 december 2021, Solna 2 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 13 december 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA Industri och Installation 14 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ATEX Grund 14 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 15 december 2021, Sundsvall 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 15 december 2021, Borås
ESA 19 Fackkunnig - Grund 16 december 2021, Solna 2 dagar
Mätosäkerhet, grunder 16 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 20 januari 2022, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 januari 2022, Solna 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 26 januari 2022, Solna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
1 februari 2022, Solna
El för mekaniker 8 februari 2022, Sundsvall 2x2 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 10 februari 2022, Solna 1 dag
Kemiska arbetsmiljörisker, webbkurs + webinar 11 februari 2022, Webinar 4+2 timmar
ESA Instruerad person 15 februari 2022, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
15 februari 2022, Sundsvall
Fysisk arbetsmiljö 16 februari 2022, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 februari 2022, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 1 mars 2022, Solna 1 dag
Pannoperatör
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
2 mars 2022, Solna 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 mars 2022, Solna
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 14 mars 2022, Livesänd / Solna
Pannoperatör
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
15 mars 2022, Sundsvall 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 16 mars 2022, Solna
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 mars 2022, Sundsvall 1 dag
Organisatorisk och social arbetsmiljö 4 april 2022, Livesänd Kurs 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 4 april 2022, Solna 1 dag
ESA Instruerad person 7 april 2022, Sundsvall 1 dag
Utredningsmetodik 1 juni 2022, Livesänd kurs 3 dagar