Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Form och Läge, kravsättning med GPS 6 december 2021, Livesänd kurs, Teams 1 dag
PLC-system grundkurs 7 december 2021, Solna 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 9 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 9 december 2021, Solna 2 dagar
Entreprenadjuridik fördjupning 9 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Instruerad person 13 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 13 december 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA Industri och Installation 14 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ATEX Grund 14 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 15 december 2021, Sundsvall 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 15 december 2021, Borås
Mätosäkerhet, grunder 16 december 2021, Livesänd kurs, Teams 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 16 december 2021, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Mätteknik 18 januari 2022, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 januari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 26 januari 2022, Solna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
1 februari 2022, Sundsvall 4 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
1 februari 2022, Solna
Ritningsläsning, grunder 1 februari 2022, Eskilstuna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 1 februari 2022, Solna
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 1 februari 2022, Eskilstuna 3 dagar
El för mekaniker 8 februari 2022, Sundsvall 2x2 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 8 februari 2022, Gävle 8 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 10 februari 2022, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning 10 februari 2022, Sundsvall 1 dag
Kemiska arbetsmiljörisker, webbkurs + webinar 11 februari 2022, Webinar 4+2 timmar
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 15 februari 2022, Sundsvall
ESA Instruerad person 15 februari 2022, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
15 februari 2022, Sundsvall
Fysisk arbetsmiljö 16 februari 2022, Solna 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 februari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Pannoperatör i praktiken 22 februari 2022, Solna 2,5 dagar
Ritningsläsning, grunder 24 februari 2022, Livesänd kurs, Teams 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 24 februari 2022, Solna 2 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 24 februari 2022, Livesänd kurs, Teams 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 25 februari 2022, Solna 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 28 februari 2022, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 28 februari 2022, Eskilstuna 4 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 1 mars 2022, Solna 1 dag
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
2 mars 2022, Solna 1,5 dagar
EBR Kabelförläggning 3 mars 2022, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 mars 2022, Solna
Form och Läge, mätmaskin 8 mars 2022, Eskilstuna 3 dagar
El för mekaniker 8 mars 2022, Solna 2x2 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 14 mars 2022, Livesänd / Solna
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
15 mars 2022, Sundsvall 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 16 mars 2022, Solna
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 mars 2022, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 22 mars 2022, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 22 mars 2022, Sundsvall 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 24 mars 2022, Solna 1 dag
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal 24 mars 2022, Sundsvall 1 dag
PLC-system grundkurs 29 mars 2022, Solna 3 dagar
Organisatorisk och social arbetsmiljö 4 april 2022, Livesänd Kurs 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 4 april 2022, Solna 1 dag
ESA Instruerad person 7 april 2022, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 12 april 2022, Solna 2 dagar
Ritningsläsning, grunder 12 april 2022, Livesänd kurs, Teams 1 dag
Mätosäkerhet, grunder 21 april 2022, Livesänd kurs, Teams 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 22 april 2022, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
26 april 2022, Solna 4 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 26 april 2022, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning 28 april 2022, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 3 maj 2022, Göteborg 3 dagar
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
3 maj 2022, Solna 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 4 maj 2022, Solna
Form och Läge, kravsättning med GPS 5 maj 2022, Livesänd kurs, Teams 1 dag
EBR Kabelförläggning 11 maj 2022, Solna 1 dag
Pannoperatör i praktiken 17 maj 2022, Solna 2,5 dagar
Ritningsläsning, grunder 17 maj 2022, Göteborg 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 17 maj 2022, Göteborg 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 17 maj 2022, Sundsvall 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 19 maj 2022, Solna
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 19 maj 2022, Solna 2 dagar
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 20 maj 2022, Solna 1 day
Utredningsmetodik 1 juni 2022, Livesänd kurs 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 7 juni 2022, Solna 2 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 13 juni 2022, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 13 juni 2022, Eskilstuna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 20 juni 2022, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 20 juni 2022, Eskilstuna 3 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 20 juni 2022, Eskilstuna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 5 september 2022, Livesänd / Solna
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
6 september 2022, Sundsvall 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 7 september 2022, Sundsvall
Pannoperatör i praktiken 20 september 2022, Sundsvall 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 22 september 2022, Sundsvall
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
4 oktober 2022, Solna 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 5 oktober 2022, Solna
Pannoperatör i praktiken 8 november 2022, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 10 november 2022, Solna