Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Grundläggande ellära med mätövningar 28 november 2017, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 4 december 2017, Solna 1 dag
ATEX Grund 7 december 2017, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 12 december 2017, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 12 december 2017, Göteborg 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2017, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
8 januari 2018, Sundsvall
ESA 14 Tillträde 10 januari 2018, Solna 1 dag
Hydraulik - Grund 15 januari 2018, Ljungby 4 dagar
ATEX Grund 16 januari 2018, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
16 januari 2018, Solna
Modernt Underhåll® för Ledare 23 januari 2018, Solna 8 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 23 januari 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 januari 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 25 januari 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 25 januari 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 30 januari 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 1 februari 2018, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 6 februari 2018, Gävle 8 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 6 februari 2018, Solna 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 6 februari 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 6 februari 2018, Solna 1 dag
ESA Röj 6 februari 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 7 februari 2018, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 7 februari 2018, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 8 februari 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 8 februari 2018, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 8 februari 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Tillträde 20 februari 2018, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 20 februari 2018, Gävle
Modernt Underhåll® för Ledare 22 februari 2018, Skellefteå 8 dagar
5S - Systematisk ordning och reda 22 februari 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 26 februari 2018, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 5 mars 2018, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 9 mars 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 13 mars 2018, Gävle 2 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 13 mars 2018, Gävle 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 13 mars 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 15 mars 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 15 mars 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 21 mars 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 21 mars 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 22 mars 2018, Solna 2 dagar
LOU - Upphandling av byggentreprenader 27 mars 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 9 april 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 10 april 2018, Gävle 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 11 april 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 12 april 2018, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 16 april 2018, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Tillträde 17 april 2018, Sundsvall 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 18 april 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 18 april 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Tillträde 19 april 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 19 april 2018, Sundsvall 2 dagar
Elsäkerhetsledare 24 april 2018, Solna 1 dag
Certifierad mätarmontör 24 april 2018, Linköping 2 dagar
PLC-system grundkurs 24 april 2018, Solna
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Mät- och reglerteknik 7 maj 2018, Sundsvall 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 7 maj 2018, Sundsvall 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 8 maj 2018, Gävle 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 9 maj 2018, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 16 maj 2018, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 16 maj 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 17 maj 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 22 maj 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 22 maj 2018, Solna 1 dag
ESA Röj 24 maj 2018, Solna 1 dag
PLC-system, fortsättningskurs 29 maj 2018, Solna 3 dagar
Entreprenadjuridik grunder 29 maj 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 13 juni 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 13 juni 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 14 juni 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 20 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 26 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 27 juni 2018, Sundsvall 1 dag
Styrteknik 21 augusti 2018, Solna 2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna