Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 23 oktober 2018, Gävle 1 dag
Mät- och reglerteknik 23 oktober 2018, Solna 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 24 oktober 2018, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 25 oktober 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 25 oktober 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 26 oktober 2018, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 30 oktober 2018, Göteborg 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 6 november 2018, Sundsvall 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 7 november 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 7 november 2018, Gävle 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 7 november 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 8 november 2018, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhetsledare 8 november 2018, Gävle 1 dag
Ritningsläsning, grunder 13 november 2018, Göteborg 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 13 november 2018, Göteborg 3 dagar
Pannskötare i praktiken 13 november 2018, Solna 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 november 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 19 november 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 19 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Certifierad mätarmontör 20 november 2018, Linköping 2 dagar
MS Project 2016 Grundkurs 20 november 2018, Solna 2 dagar
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 21 november 2018, Solna 1 day
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 22 november 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 22 november 2018, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 23 november 2018, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik 26 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Styrteknik 26 november 2018, Solna 2 dagar
CE-märkning 29 november 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 29 november 2018, Solna 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 29 november 2018, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 4 december 2018, Göteborg 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
4 december 2018, Sundsvall 4 dagar
Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 6 december 2018, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 6 december 2018, Luleå 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 7 december 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 10 december 2018, Eskilstuna 3 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 12 december 2018, Gävle 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 12 december 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 17 december 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 18 december 2018, Solna 1 dag
Fastighetsautomation 18 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 10 januari 2019, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
14 januari 2019, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
22 januari 2019, Solna
Modernt Underhåll® för Tekniker 29 januari 2019, Solna 8 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 29 januari 2019, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 29 januari 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 4 februari 2019, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 5 februari 2019, Solna 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 6 februari 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 18 februari 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 februari 2019, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 20 februari 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 21 februari 2019, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 22 februari 2019, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 7 mars 2019, Solna 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 13 mars 2019, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
13 mars 2019, Solna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 13 mars 2019, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 15 mars 2019, Sundsvall 1 dag
PLC-system grundkurs 19 mars 2019, Solna 3 dagar
ESA Röj 26 mars 2019, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 27 mars 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 27 mars 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 28 mars 2019, Solna 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 28 mars 2019, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 29 mars 2019, Solna 1 dag
Reglerteknik 2 april 2019, Solna 3 dagar
Elsäkerhetsledare 5 april 2019, Sundsvall 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 9 april 2019, Sundsvall 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 9 april 2019, Solna 1 dag
MS Project 2016 Grundkurs 10 april 2019, Solna 2 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 10 april 2019, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 10 april 2019, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 11 april 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 12 april 2019, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 23 april 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 29 april 2019, Solna 1 dag
ESA-14 Skilled 30 april 2019, Solna 1 day
ESA Röj 7 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 8 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
14 maj 2019, Sundsvall 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 15 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 17 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 21 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 22 maj 2019, Sundsvall 2 dagar
ATEX Grund 22 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Mät- och reglerteknik 27 maj 2019, Sundsvall 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 28 maj 2019, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 18 juni 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 juni 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 juni 2019, Solna 1 dag
ATEX Grund 22 augusti 2019, Solna 1 dag