Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Pannoperatör i praktiken 19 april 2021, Solna 2,5 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 19 april 2021, Livesänd kurs 1 dag
Organisatorisk och social arbetsmiljö 21 april 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 21 april 2021, Solna
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 22 april 2021, Solna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 28 april 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Instruerad person 28 april 2021, Livesänd kurs 1 dag
Verkstadsmätteknik 3 maj 2021, Göteborg 4 dagar
Ritningsläsning, grunder 4 maj 2021, Göteborg 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 4 maj 2021, Göteborg 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 maj 2021, Livesänd kurs 1 dag
ATEX Grund 10 maj 2021, Livesänd kurs 1 dag
Kontrollanläggningar 1 - Grundutbildning 10 maj 2021, Livesänd kurs 2 dagar
El för mekaniker 11 maj 2021, Solna 2x2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
18 maj 2021, Sundsvall 4 dagar
Certifierad mätarmontör 18 maj 2021, Livesänd kurs 2 dagar
PLC-system grundkurs 18 maj 2021, Solna 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 18 maj 2021, Livesänd kurs 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 19 maj 2021, Sundsvall 2 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 24 maj 2021, Göteborg 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 24 maj 2021, Göteborg 4 dagar
PLC-Felsökning 24 maj 2021, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 maj 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 26 maj 2021, Livesänd kurs 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 27 maj 2021, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 27 maj 2021, Livesänd kurs 2 dagar
ESA Instruerad person 31 maj 2021, Livesänd kurs 1 dag
Pannoperatör i praktiken 1 juni 2021, Solna 2,5 dagar
EBR Kabelförläggning 1 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
Utredningsmetodik 2 juni 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 juni 2021, Solna
Form och Läge, mätmaskin 8 juni 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 15 juni 2021, Eskilstuna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 15 juni 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 16 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar 17 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
Elsäkerhetsledare 21 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 21 juni 2021, Eskilstuna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 22 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 22 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Instruerad person 23 juni 2021, Livesänd kurs 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 16 augusti 2021, Solna 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 17 augusti 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 18 augusti 2021, Solna 2 dagar
ESA Instruerad person 20 augusti 2021, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning 27 augusti 2021, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 27 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 31 augusti 2021, Solna 1 dag
Mät- och reglerteknik 7 september 2021, Solna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
7 september 2021, Sundsvall 4 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
7 september 2021, Solna
Pannoperatör i praktiken 13 september 2021, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 15 september 2021, Solna
Fastighetsautomation i praktiken 21 september 2021, Solna 2 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 21 september 2021, Livesänd kurs 8 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
21 september 2021, Solna 4 dagar
ESA Röj 23 september 2021, Solna 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar 30 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
El för mekaniker 5 oktober 2021, Solna 2x2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 5 oktober 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 7 oktober 2021, Solna 2 dagar
ATEX Grund 12 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 13 oktober 2021, Sundsvall 1 dag
PLC-system grundkurs 19 oktober 2021, Solna 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 19 oktober 2021, Sundsvall 2 dagar
Likströmssystem och UPS-anläggningar 25 oktober 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 28 oktober 2021, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 1 november 2021, Solna 2,5 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
2 november 2021, Sundsvall 4 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 november 2021, Solna
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 8 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 8 februari 2022, Livesänd kurs 8 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 1 mars 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 8 mars 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 27 september 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 4 oktober 2022, Livesänd kurs 3 dagar