Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Certifierad mätarmontör 3 oktober 2017, Linköping 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 3 oktober 2017, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 4 oktober 2017, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 4 oktober 2017, Gävle 1 dag
Excelutbildning - Excel 2016 grundkurs 5 oktober 2017, Sundsvall 2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 5 oktober 2017, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 9 oktober 2017, Gävle 1 dag
Leanspelet 10 oktober 2017, Gävle 1 dag
Mätteknik 10 oktober 2017, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 10 oktober 2017, Solna 1 dag
Lean 11 oktober 2017, Gävle 1 dag
ESA 14 Tillträde 16 oktober 2017, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 16 oktober 2017, Eskilstuna 3 dagar
PLC-system grundkurs 17 oktober 2017, Sundsvall
Styrsystem: Mitsubishi
3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 24 oktober 2017, Sundsvall 2 dagar
ESA-14 Grundkurs 24 oktober 2017, Solna 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 25 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 26 oktober 2017, Solna 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 26 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 7 november 2017, Solna 1 dag
ESA Industri och Installation 8 november 2017, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 9 november 2017, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik 13 november 2017, Eskilstuna 4 dagar
5S - Systematisk ordning och reda 14 november 2017, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 14 november 2017, Solna 1 dag
ESA-14 Skilled 14 november 2017, Arlanda 1 day
ESA-14 Grundkurs 14 november 2017, Sundsvall 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 november 2017, Sundsvall 1 dag
PLC-system, fortsättningskurs 14 november 2017, Sundsvall
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Styrteknik 14 november 2017, Solna 2 dagar
Entreprenadjuridik fördjupning 16 november 2017, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 20 november 2017, Eskilstuna 3 dagar
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 20 november 2017, Solna 1 day
ESA Industri och Installation 21 november 2017, Sundsvall 1 dag
Pannskötare i praktiken 21 november 2017, Solna 3 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 21 november 2017, Göteborg 3 dagar
LOU - Upphandling av byggentreprenader 21 november 2017, Gävle 1 dag
MS Project 2016 Grundkurs 21 november 2017, Sundsvall 2 dagar
Reglerteknik 21 november 2017, Solna 3 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 23 november 2017, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 28 november 2017, Gävle 2 dagar
PLC-system, fortsättningskurs 28 november 2017, Solna
Styrsystem: Mitsubishi
3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 4 december 2017, Solna 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 4 december 2017, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 4 december 2017, Eskilstuna 5 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 4 december 2017, Gävle 1 dag
ESA 14 Tillträde 5 december 2017, Gävle 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 5 december 2017, Solna 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 7 december 2017, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 7 december 2017, Gävle 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 8 december 2017, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 12 december 2017, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 12 december 2017, Göteborg 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2017, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
8 januari 2018, Sundsvall
ATEX Grund 16 januari 2018, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
16 januari 2018, Solna
Modernt Underhåll® för Ledare 23 januari 2018, Solna 8 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 25 januari 2018, Solna 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 6 februari 2018, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 20 februari 2018, Gävle
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 13 mars 2018, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 13 mars 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 22 mars 2018, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 9 april 2018, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 16 april 2018, Gävle 1 dag
PLC-system grundkurs 17 april 2018, Solna
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 18 april 2018, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 24 april 2018, Linköping 2 dagar
Mät- och reglerteknik 7 maj 2018, Sundsvall 3 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 22 maj 2018, Solna 1 dag
ESA Röj 24 maj 2018, Solna 1 dag
PLC-system, fortsättningskurs 29 maj 2018, Solna
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 14 juni 2018, Gävle 1 dag
Styrteknik 21 augusti 2018, Solna 2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna