Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 26 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 27 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Industri och Installation 9 juli 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 20 augusti 2018, Göteborg 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 21 augusti 2018, Solna 2 dagar
Styrteknik 21 augusti 2018, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 23 augusti 2018, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 23 augusti 2018, Solna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 27 augusti 2018, Eskilstuna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 27 augusti 2018, Eskilstuna 3 dagar
ESA 14 Tillträde 29 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 30 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 31 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 4 september 2018, Göteborg 3 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 4 september 2018, Gävle 8 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 4 september 2018, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
5 september 2018, Solna 4 dagar
ESA 14 Fackkunnig 6 september 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 7 september 2018, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
10 september 2018, Sundsvall
Form och Läge, mätmaskin 10 september 2018, Eskilstuna 3 dagar
MS Project 2016 Grundkurs 10 september 2018, Solna 2 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 11 september 2018, Gävle 8 dagar
ESA 14 Tillträde 12 september 2018, Solna 1 dag
ESA Röj 13 september 2018, Solna 1 dag
Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 14 september 2018, Sundsvall 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 18 september 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 20 september 2018, Solna 1 dag
Testkurs 20 september 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 21 september 2018, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
25 september 2018, Solna
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna
ATEX Grund 26 september 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 26 september 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 27 september 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 28 september 2018, Solna 1 dag
ATEX Grund 2 oktober 2018, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 9 oktober 2018, Linköping 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
9 oktober 2018, Sundsvall 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 11 oktober 2018, Sundsvall 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 15 oktober 2018, Gävle 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 17 oktober 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 18 oktober 2018, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 18 oktober 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 19 oktober 2018, Solna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 23 oktober 2018, Göteborg 1 dag
Mät- och reglerteknik 23 oktober 2018, Solna 3 dagar
PLC-system grundkurs 23 oktober 2018, Solna 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 23 oktober 2018, Gävle 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 23 oktober 2018, Göteborg 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 24 oktober 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 25 oktober 2018, Solna 2 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 25 oktober 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 30 oktober 2018, Göteborg 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 6 november 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 7 november 2018, Gävle 1 dag
Bättre arbetsmiljö (BAM) 7 november 2018, Solna 2 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 7 november 2018, Sundsvall 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 9 november 2018, Solna 1 dag
Pannskötare i praktiken 13 november 2018, Solna 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 november 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon 19 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 19 november 2018, Eskilstuna 3 dagar
Certifierad mätarmontör 20 november 2018, Linköping 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 22 november 2018, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 23 november 2018, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik 26 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 27 november 2018, Solna 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 29 november 2018, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 6 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 10 december 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 18 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2018, Solna 1 dag