Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
El för mekaniker 29 januari 2020, Sundsvall 2x2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 31 januari 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
4 februari 2020, Sundsvall 4 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
4 februari 2020, Solna
EBR Kabelförläggning i mark 11 februari 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 13 februari 2020, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 13 februari 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 14 februari 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 14 februari 2020, Sundsvall
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 18 februari 2020, Gävle 3 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 19 februari 2020, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 20 februari 2020, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 februari 2020, Gävle 3 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 26 februari 2020, Solna 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 28 februari 2020, Solna
Modernt Underhåll® för Ledare 2 mars 2020, Gävle 8 dagar
Elsäkerhetsledare 3 mars 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
4 mars 2020, Solna 4 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 5 mars 2020, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 6 mars 2020, Gävle
Pannoperatör i praktiken 23 mars 2020, Solna 2,5 dagar
PLC-system grundkurs 24 mars 2020, Solna 3 dagar
ESA Instruerad person: 17 24 mars 2020, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 25 mars 2020, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 26 mars 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 mars 2020, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
30 mars 2020, Sundsvall
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 31 mars 2020, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 1 april 2020, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 7 april 2020, Sundsvall 1 dag
Styrteknik 14 april 2020, Solna 2 dagar
ESA Röj 15 april 2020, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 16 april 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 17 april 2020, Solna
Reglerteknik 21 april 2020, Solna 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 21 april 2020, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 24 april 2020, Solna 1 dag
ESA Instruerad person: 17 28 april 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 28 april 2020, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 29 april 2020, Gävle 1 dag
Mät- och reglerteknik 5 maj 2020, Sundsvall 3 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 5 maj 2020, Solna 1 dag
Pannoperatör inför certifiering - Med praktisk tillämpning 6 maj 2020, Härnösand 1,5 dagar
Entreprenadjuridik grunder 12 maj 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 13 maj 2020, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 14 maj 2020, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 26 maj 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 3 juni 2020, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 3 juni 2020, Solna 2,5 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 4 juni 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 9 juni 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 16 juni 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 juni 2020, Sundsvall 4 dagar
ESA 14 Fackkunnig 27 augusti 2020, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
7 september 2020, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 8 september 2020, Gävle 8 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 15 september 2020, Gävle 8 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
15 september 2020, Solna
Grundläggande ellära med mätövningar 23 september 2020, Solna 2 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 21 oktober 2020, Solna 2 dagar