Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Entreprenadjuridik fördjupning 12 december 2018, Solna 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 12 december 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 14 december 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 17 december 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 18 december 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 10 januari 2019, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
14 januari 2019, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
22 januari 2019, Solna
Modernt Underhåll® för Tekniker 29 januari 2019, Solna 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 29 januari 2019, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 29 januari 2019, Sundsvall 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 30 januari 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 4 februari 2019, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 5 februari 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 5 februari 2019, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 5 februari 2019, Solna 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 6 februari 2019, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 7 februari 2019, Solna 1 dag
Energieffektivisering i fastigheter 12 februari 2019, Solna 2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 12 februari 2019, Gävle 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 18 februari 2019, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 19 februari 2019, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 19 februari 2019, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 20 februari 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 21 februari 2019, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 22 februari 2019, Solna 1 dag
Fastighetsautomation 5 mars 2019, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 7 mars 2019, Solna 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 13 mars 2019, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
13 mars 2019, Solna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 13 mars 2019, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 14 mars 2019, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 15 mars 2019, Sundsvall 1 dag
PLC-system grundkurs 19 mars 2019, Solna 3 dagar
ESA Röj 26 mars 2019, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 27 mars 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 27 mars 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 28 mars 2019, Solna 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 28 mars 2019, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 29 mars 2019, Solna 1 dag
Reglerteknik 2 april 2019, Solna 3 dagar
Elsäkerhetsledare 5 april 2019, Sundsvall 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 9 april 2019, Solna 1 dag
Certifierad mätarmontör 9 april 2019, Linköping 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 9 april 2019, Sundsvall 1 dag
MS Project 2016 Grundkurs 10 april 2019, Solna 2 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 10 april 2019, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 10 april 2019, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 11 april 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 12 april 2019, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 23 april 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 29 april 2019, Solna 1 dag
ESA-14 Skilled 30 april 2019, Solna 1 day
Pannskötare i praktiken 7 maj 2019, Solna 3 dagar
ESA Röj 7 maj 2019, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 8 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 14 maj 2019, Linköping 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
14 maj 2019, Sundsvall 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 15 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 17 maj 2019, Solna 1 day
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 17 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 21 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 22 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 22 maj 2019, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 24 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Mät- och reglerteknik 27 maj 2019, Sundsvall 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 28 maj 2019, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 18 juni 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 juni 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 juni 2019, Solna 1 dag
ATEX Grund 22 augusti 2019, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 3 september 2019, Solna 8 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 10 september 2019, Solna 8 dagar