Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 22 augusti 2017, Solna 2 dagar
Pneumatik - Grund 22 augusti 2017, Ljungby 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 24 augusti 2017, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 28 augusti 2017, Eskilstuna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
29 augusti 2017, Solna
Form och Läge, handmätdon, grunder 29 augusti 2017, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 30 augusti 2017, Eskilstuna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 30 augusti 2017, Piteå
ATEX Grund 31 augusti 2017, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 31 augusti 2017, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 1 september 2017, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon 4 september 2017, Eskilstuna 5 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
4 september 2017, Sundsvall
Form och Läge, mätmaskin 5 september 2017, Göteborg 3 dagar
Excel 2016 fördjupning 5 september 2017, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® 6 september 2017, Gävle 8 dagar
CE-märkning 12 september 2017, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® 12 september 2017, Skellefteå 8 dagar
ESA 14 Tillträde 18 september 2017, Sundsvall 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 19 september 2017, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 19 september 2017, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 20 september 2017, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 20 september 2017, Sundsvall 1 dag
ESA Röj 21 september 2017, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 21 september 2017, Sundsvall 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 22 september 2017, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 26 september 2017, Solna
Grundorsaksanalys (RCA) 26 september 2017, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 28 september 2017, Gävle 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna 28 september 2017, Sundsvall 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 29 september 2017, Sundsvall 1 dag
PLC-system grundkurs 2 oktober 2017, Sundsvall
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Entreprenadjuridik grunder 3 oktober 2017, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 3 oktober 2017, Solna 2 dagar
Certifierad mätarmontör 3 oktober 2017, Linköping 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 4 oktober 2017, Gävle 2 dagar
ATEX Grund 4 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 4 oktober 2017, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 5 oktober 2017, Solna 1 dag
Excelutbildning - Excel 2016 grundkurs 5 oktober 2017, Sundsvall 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 9 oktober 2017, Gävle 1 dag
MS Project 2016 Grundkurs 9 oktober 2017, Sundsvall 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 10 oktober 2017, Solna 1 dag
Mätteknik 10 oktober 2017, Solna 2 dagar
Leanspelet 10 oktober 2017, Gävle 1 dag
Lean 11 oktober 2017, Gävle 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 11 oktober 2017, Solna 1 dag
Excel 2016 fördjupning 13 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 16 oktober 2017, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 16 oktober 2017, Eskilstuna 3 dagar
PLC-system grundkurs 17 oktober 2017, Sundsvall
Styrsystem: Mitsubishi
3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 17 oktober 2017, Solna 1 dag
5S - Administration 17 oktober 2017, Gävle 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 24 oktober 2017, Sundsvall 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 25 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
Excelutbildning - Excel 2016 grundkurs 25 oktober 2017, Gävle 2 dagar
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 26 oktober 2017, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 26 oktober 2017, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 7 november 2017, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 8 november 2017, Solna 1 dag
ESA Industri och Installation 8 november 2017, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 9 november 2017, Solna 1 dag
PLC-system, fortsättningskurs 14 november 2017, Sundsvall
Styrsystem: Siemens
3 dagar
Styrteknik 14 november 2017, Solna 2 dagar
Värmemätaren i praktiken 14 november 2017, Linköping 2 dagar
5S - Systematisk ordning och reda 14 november 2017, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 14 november 2017, Gävle 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 16 november 2017, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 20 november 2017, Eskilstuna 3 dagar
Pannskötare i praktiken 21 november 2017, Solna 3 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 21 november 2017, Göteborg 3 dagar
Reglerteknik 21 november 2017, Solna 3 dagar
LOU - Upphandling av byggentreprenader 21 november 2017, Gävle 1 dag
ESA Industri och Installation 21 november 2017, Sundsvall 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 23 november 2017, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 28 november 2017, Gävle 2 dagar
PLC-system, fortsättningskurs 28 november 2017, Solna
Styrsystem: Mitsubishi
3 dagar
ESA 14 Tillträde 4 december 2017, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 4 december 2017, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 4 december 2017, Gävle 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon 4 december 2017, Eskilstuna 5 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 4 december 2017, Eskilstuna 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 5 december 2017, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 7 december 2017, Sundsvall 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 12 december 2017, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 14 december 2017, Göteborg 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2017, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
8 januari 2018, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
16 januari 2018, Solna
ATEX Grund 16 januari 2018, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® 23 januari 2018, Solna 8 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 25 januari 2018, Solna 2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 20 februari 2018, Gävle
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 22 mars 2018, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 9 april 2018, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna