Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Testkurs 20 april 2019, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 30 april 2019, Bromma 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 2 maj 2019, Solna 1 dag
ESA Röj 7 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 7 maj 2019, Solna 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 8 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon 13 maj 2019, Eskilstuna 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 13 maj 2019, Eskilstuna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
14 maj 2019, Sundsvall 4 dagar
PLC-system grundkurs 14 maj 2019, Solna 3 dagar
Certifierad mätarmontör 14 maj 2019, Linköping 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 17 maj 2019, Solna 1 day
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 17 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 21 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 21 maj 2019, Göteborg 3 dagar
ATEX Grund 22 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 22 maj 2019, Bromma 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 22 maj 2019, Sundsvall 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 23 maj 2019, Bromma 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Mät- och reglerteknik 27 maj 2019, Sundsvall 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 28 maj 2019, Solna 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 3 juni 2019, Eskilstuna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
4 juni 2019, Solna 4 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 10 juni 2019, Eskilstuna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 10 juni 2019, Eskilstuna 1 dag
Elsäkerhetsledare 11 juni 2019, Sundsvall 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 18 juni 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 juni 2019, Sundsvall 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 19 juni 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 25 juni 2019, Bromma 1 dag
ESA Instruerad person: 17 26 juni 2019, Solna 1 dag
Fastighetsautomation 27 juni 2019, Solna 1 dag
ESA-14 Skilled 3 juli 2019, Solna 1 day
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 augusti 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 15 augusti 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 20 augusti 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 21 augusti 2019, Solna 1 dag
ATEX Grund 22 augusti 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 29 augusti 2019, Sundsvall 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 3 september 2019, Solna 8 dagar
Elsäkerhet vid arbete - SSG 4500 5 september 2019, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
9 september 2019, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 10 september 2019, Solna 8 dagar
Pannoperatör i praktiken 17 september 2019, Solna 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 18 september 2019, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
24 september 2019, Solna
ESA Instruerad person: 17 25 september 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 1 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
2 oktober 2019, Sundsvall 4 dagar
CE-märkning 3 oktober 2019, Solna 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 8 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 9 oktober 2019, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 10 oktober 2019, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 15 oktober 2019, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 23 oktober 2019, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 24 oktober 2019, Gävle 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 5 november 2019, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 14 november 2019, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
19 november 2019, Solna 4 dagar
Pannoperatör i praktiken 19 november 2019, Solna 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 19 november 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 20 november 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 21 november 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 10 december 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 10 december 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 11 december 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 11 december 2019, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 12 december 2019, Gävle 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
4 februari 2020, Solna
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
30 mars 2020, Sundsvall