Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA Röj 15 april 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 16 april 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 17 april 2020, Solna
EBR Kabelförläggning i mark 21 april 2020, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 24 april 2020, Sundsvall
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 28 april 2020, Gävle 1 dag
ESA Instruerad person: 17 28 april 2020, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 29 april 2020, Göteborg
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 29 april 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 29 april 2020, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 30 april 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
ESA Instruerad person: 17 5 maj 2020, Solna 1 dag
Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
- Förberedande för certifiering
6 maj 2020, Härnösand 1,5 dagar
ATEX Grund 6 maj 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 6 maj 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 7 maj 2020, Gävle
ESA 19 Fackkunnig - Grund 7 maj 2020, Solna 2 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 11 maj 2020, Eskilstuna 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 11 maj 2020, Eskilstuna 3 dagar
Form och Läge, mätmaskin 11 maj 2020, Eskilstuna 3 dagar
Kontrollanläggningar 1 - Grundutbildning 12 maj 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 12 maj 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 13 maj 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 14 maj 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 15 maj 2020, Solna
Ritningsläsning, grunder 26 maj 2020, Eskilstuna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 26 maj 2020, Eskilstuna 3 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 26 maj 2020, Sundsvall 1 dag
Krafttransformatorer 26 maj 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 27 maj 2020, Sundsvall 1 dag
Likströmssystem och UPS-anläggningar 2 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
ATEX Grund 3 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 3 juni 2020, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 3 juni 2020, Solna 2,5 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 4 juni 2020, Sundsvall 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 4 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Verkstadsmätteknik 8 juni 2020, Göteborg 4 dagar
ESA 19 Fackkunnig 9 juni 2020, Sundsvall 1 dag
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 9 juni 2020, Solna 1 day
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 15 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 16 juni 2020, Göteborg 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 16 juni 2020, Sundsvall 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig 16 juni 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 juni 2020, Sundsvall 4 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 24 juni 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 13 augusti 2020, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 18 augusti 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 19 augusti 2020, Solna 1 dag
Fastighetsautomation i praktiken 19 augusti 2020, Gävle 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 20 augusti 2020, Solna 2 dagar
PLC-Felsökning 31 augusti 2020, Solna 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 2 september 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 3 september 2020, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
7 september 2020, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 8 september 2020, Göteborg 8 dagar
El för mekaniker 8 september 2020, Solna 2x2 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 15 september 2020, Gävle 8 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
15 september 2020, Solna
PLC-system grundkurs 15 september 2020, Torsby 3 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 17 september 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 22 september 2020, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 22 september 2020, Umeå/Skellefteå 8 dagar
Pannoperatör i praktiken 23 september 2020, Solna 2,5 dagar
Elsäkerhetsledare 29 september 2020, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 30 september 2020, Solna 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 6 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 7 oktober 2020, Linköping 2 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 7 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 8 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 13 oktober 2020, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 13 oktober 2020, Sundsvall 3 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 13 oktober 2020, Solna 1 dag
ESA Röj 14 oktober 2020, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 15 oktober 2020, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 20 oktober 2020, Solna 1 dag
Fastighetsautomation i praktiken 21 oktober 2020, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig 27 oktober 2020, Solna 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 27 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
28 oktober 2020, Solna 4 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 28 oktober 2020, Solna 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 3 november 2020, Solna 1 dag
Energieffektivisering i fastigheter 4 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 5 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 6 november 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 10 november 2020, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 10 november 2020, Solna 2,5 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
11 november 2020, Sundsvall 4 dagar
Mät- och reglerteknik 17 november 2020, Solna 3 dagar
ESA Instruerad person: 17 18 november 2020, Solna 1 dag
Certifierad mätarmontör 18 november 2020, Linköping 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 19 november 2020, Sundsvall 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig 19 november 2020, Solna 1 dag
Reglerteknik 24 november 2020, Solna 3 dagar
ESA Instruerad person: 17 1 december 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 2 december 2020, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 9 december 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig 10 december 2020, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 10 december 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2020, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 21 januari 2021, Gävle 1 dag