Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 13 augusti 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 13 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 17 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Certifieringsprov för pannoperatörer 18 augusti 2020, Uppsala
ESA Instruerad person: 17 18 augusti 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 19 augusti 2020, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 20 augusti 2020, Solna 2 dagar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 20 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
ISTQB-certifiering inom test 24 augusti 2020, Stockholm 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 24 augusti 2020, Göteborg 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 24 augusti 2020, Göteborg 4 dagar
Form och Läge, mätmaskin 24 augusti 2020, Eskilstuna 3 dagar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 25 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 augusti 2020, Karlskrona
Effektiv kravhantering 27 augusti 2020, Stockholm 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 27 augusti 2020, Gävle 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 27 augusti 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 28 augusti 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 28 augusti 2020, Sundsvall
Form och Läge, kravsättning med GPS 31 augusti 2020, Eskilstuna 1 dag
Testledning 31 augusti 2020, Stockholm 2 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 1 september 2020, Eskilstuna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 1 september 2020, Eskilstuna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 2 september 2020, Sundsvall 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 september 2020, Borås
Effektiv testmetodik 3 september 2020, Stockholm 2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 4 september 2020, Sundsvall 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 4 september 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
7 september 2020, Sundsvall
IREB-certifiering inom kravhantering 7 september 2020, Stockholm 3 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 8 september 2020, Göteborg 8 dagar
Effektiv kravhantering 9 september 2020, Malmö 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 9 september 2020, Solna 1 dag
Excelutbildning - Excel 2016 grundkurs 9 september 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Kravdesign 10 september 2020, Stockholm 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 10 september 2020, Gävle
MS Project 2016 Grundkurs 10 september 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Acceptans på riktigt 14 september 2020, Stockholm 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 15 september 2020, Livesända föreläsningar 19x2 timmar
Form och Läge, handmätdon, grunder 15 september 2020, Eskilstuna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
15 september 2020, Solna
PLC-system grundkurs 15 september 2020, Torsby 3 dagar
Effektiv kravhantering 15 september 2020, Stockholm 2 dagar
Effektiv testmetodik 16 september 2020, Göteborg 2 dagar
Kravledning 17 september 2020, Stockholm 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 17 september 2020, Sundsvall 1 dag
ISTQB-certifiering inom test 21 september 2020, Stockholm 3 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 22 september 2020, Umeå/Skellefteå 8 dagar
Effektiv kravhantering 22 september 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 22 september 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 24 september 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 25 september 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
IREB-certifiering inom kravhantering 28 september 2020, Livesänd föreläsning 3 dagar
Elsäkerhetsledare 29 september 2020, Solna 1 dag
Effektiv kravhantering 30 september 2020, Göteborg 2 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 30 september 2020, Solna 2 dagar
Testledning 1 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 2 oktober 2020, Sundsvall
Effektiv testmetodik 5 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 6 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 7 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 7 oktober 2020, Linköping 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 8 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Effektiv kravhantering 8 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
IREB-certifiering inom kravhantering 12 oktober 2020, Stockholm 3 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 13 oktober 2020, Solna 1 dag
ATEX Grund 13 oktober 2020, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 13 oktober 2020, Sundsvall 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 13 oktober 2020, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 13 oktober 2020, Eskilstuna 4 dagar
ESA Röj 14 oktober 2020, Solna 1 dag
Agil kravhantering 15 oktober 2020, Stockholm 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 15 oktober 2020, Solna 1 dag
Agil test 16 oktober 2020, Stockholm 1 dag
ISTQB-certifiering inom test 19 oktober 2020, Stockholm 3 dagar
PLC-system grundkurs 20 oktober 2020, Solna 3 dagar
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 20 oktober 2020, Solna 1 day
Fastighetsautomation i praktiken 21 oktober 2020, Solna 2 dagar
ISTQB-certifiering inom test 26 oktober 2020, Livesänd föreläsning 3 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 27 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör i praktiken 27 oktober 2020, Solna 2,5 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 27 oktober 2020, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 27 oktober 2020, Göteborg 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 28 oktober 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
28 oktober 2020, Solna 4 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 29 oktober 2020, Solna
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 2 november 2020, Solna 1 dag
Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
- Förberedande för certifiering
2 november 2020, Härnösand 1,5 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 3 november 2020, Solna 1 dag
ISTQB-certifiering inom test i agila team 4 november 2020, Stockholm 2 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 4 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 5 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 6 november 2020, Solna 1 dag
Testledning 9 november 2020, Stockholm 2 dagar
Verkstadsmätteknik 9 november 2020, Göteborg 4 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 november 2020, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
11 november 2020, Sundsvall 4 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 12 november 2020, Göteborg 1 dag
Kravledning 16 november 2020, Stockholm 2 dagar
ISTQB-certifiering inom test 17 november 2020, Stockholm 3 dagar
Mät- och reglerteknik 17 november 2020, Solna 3 dagar
Certifierad mätarmontör 18 november 2020, Linköping 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 18 november 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 19 november 2020, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 19 november 2020, Sundsvall 2 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 23 november 2020, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 23 november 2020, Göteborg 1 dag
IREB-certifiering inom kravhantering 23 november 2020, Stockholm 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 24 november 2020, Sundsvall 2 dagar
Pannoperatör i praktiken 24 november 2020, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 november 2020, Solna
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 26 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
ESA Instruerad person: 17 1 december 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 2 december 2020, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 7 december 2020, Göteborg 3 dagar
ISTQB-certifiering inom test 7 december 2020, Stockholm 3 dagar
PLC-Felsökning 7 december 2020, Solna 2 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 8 december 2020, Gävle 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 9 december 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 december 2020, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 10 december 2020, Sundsvall 1 dag
IREB-certifiering inom kravhantering 14 december 2020, Stockholm 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2020, Sundsvall 1 dag
Reglerteknik 12 januari 2021, Solna 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 21 januari 2021, Gävle 1 dag