Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 14 Fackkunnig 23 augusti 2018, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 27 augusti 2018, Eskilstuna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 27 augusti 2018, Eskilstuna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 30 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 4 september 2018, Göteborg 3 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 4 september 2018, Gävle 8 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 4 september 2018, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
5 september 2018, Solna 4 dagar
MS Project 2016 Grundkurs 10 september 2018, Solna 2 dagar
Form och Läge, mätmaskin 10 september 2018, Eskilstuna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
10 september 2018, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 11 september 2018, Gävle 8 dagar
ESA 14 Tillträde 12 september 2018, Solna 1 dag
ESA Röj 13 september 2018, Solna 1 dag
Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 14 september 2018, Sundsvall 1 dag
Testkurs 20 september 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 20 september 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 21 september 2018, Solna 1 dag
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
25 september 2018, Solna
Entreprenadjuridik grunder 26 september 2018, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 26 september 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 27 september 2018, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
9 oktober 2018, Sundsvall 4 dagar
Certifierad mätarmontör 9 oktober 2018, Linköping 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 11 oktober 2018, Sundsvall 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 15 oktober 2018, Gävle 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 17 oktober 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 19 oktober 2018, Solna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 23 oktober 2018, Göteborg 1 dag
Mät- och reglerteknik 23 oktober 2018, Solna 3 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 23 oktober 2018, Göteborg 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 23 oktober 2018, Gävle 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 23 oktober 2018, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 24 oktober 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 25 oktober 2018, Solna 2 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 25 oktober 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 26 oktober 2018, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 30 oktober 2018, Göteborg 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 6 november 2018, Sundsvall 1 dag
Bättre arbetsmiljö (BAM) 7 november 2018, Solna 2 dagar
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 7 november 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 7 november 2018, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 7 november 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 8 november 2018, Gävle 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 9 november 2018, Solna 1 dag
Pannskötare i praktiken 13 november 2018, Solna 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 november 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 19 november 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 19 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Certifierad mätarmontör 20 november 2018, Linköping 2 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 20 november 2018, Sundsvall 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 22 november 2018, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 23 november 2018, Solna 1 dag
Styrteknik 26 november 2018, Solna 2 dagar
Verkstadsmätteknik 26 november 2018, Eskilstuna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - En dag - Intensiv 29 november 2018, Solna 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 29 november 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning 6 december 2018, Sundsvall 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 6 december 2018, Luleå 8 dagar
ATEX Grund 6 december 2018, Solna 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 7 december 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 10 december 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 12 december 2018, Gävle 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 17 december 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 18 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 10 januari 2019, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
14 januari 2019, Sundsvall
PLC-system grundkurs 15 januari 2019, Solna 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
22 januari 2019, Solna
ESA 14 Fackkunnig 29 januari 2019, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 29 januari 2019, Solna 8 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 5 februari 2019, Solna 8 dagar
ESA 14 Fackkunnig 14 februari 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 18 februari 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 februari 2019, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 20 februari 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 21 februari 2019, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 22 februari 2019, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 7 mars 2019, Solna 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
13 mars 2019, Solna 4 dagar
ESA Röj 26 mars 2019, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 27 mars 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 28 mars 2019, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 29 mars 2019, Solna 1 dag
Elsäkerhetsledare 5 april 2019, Sundsvall 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 9 april 2019, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 10 april 2019, Gävle 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 10 april 2019, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 11 april 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 12 april 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Röj 7 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 8 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
14 maj 2019, Sundsvall 4 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 16 maj 2019, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 17 maj 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 21 maj 2019, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 22 maj 2019, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 28 maj 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 24 juni 2019, Solna 1 dag