Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 14 Fackkunnig 29 augusti 2019, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
9 september 2019, Sundsvall
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 9 september 2019, Sundsvall 2 dagar
Verkstadsmätteknik 16 september 2019, Eskilstuna 4 dagar
Pannoperatör inför certifiering 17 september 2019, Solna 3 dagar
ESA Röj 17 september 2019, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 18 september 2019, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 23 september 2019, Eskilstuna 3 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 24 september 2019, Göteborg 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 24 september 2019, Göteborg 1 dag
Elsäkerhetsledare 25 september 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 25 september 2019, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 30 september 2019, Eskilstuna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 1 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 1 oktober 2019, Göteborg 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
2 oktober 2019, Sundsvall 4 dagar
CE-märkning 3 oktober 2019, Solna 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 8 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
ESA Instruerad person: 17 9 oktober 2019, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 10 oktober 2019, Solna 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 15 oktober 2019, Solna 2 dagar
Certifierad mätarmontör 15 oktober 2019, Linköping 2 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 17 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
Mätteknik 22 oktober 2019, Solna 2 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 22 oktober 2019, Göteborg 3 dagar
PLC-system grundkurs 22 oktober 2019, Solna 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 23 oktober 2019, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 24 oktober 2019, Gävle 1 dag
Kontrollanläggningar 1 - Grundutbildning 24 oktober 2019, Sundsvall 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 29 oktober 2019, Sundsvall 1 dag
Pannoperatör inför certifiering - Med praktisk tillämpning 30 oktober 2019, Härnösand 1,5 dagar
Testkurs 1 november 2019, Testlanda 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 5 november 2019, Sundsvall 1 dag
Energieffektivisering i fastigheter 7 november 2019, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 7 november 2019, Solna 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon 11 november 2019, Eskilstuna 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 11 november 2019, Eskilstuna 3 dagar
Värmemätaren i praktiken 12 november 2019, Linköping 2 dagar
ATEX Grund 14 november 2019, Solna 1 dag
Ritningsläsning, grunder 18 november 2019, Eskilstuna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 18 november 2019, Eskilstuna 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 19 november 2019, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 19 november 2019, Linköping 2 dagar
Reglerteknik 19 november 2019, Solna 3 dagar
Pannoperatör inför certifiering 19 november 2019, Solna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
19 november 2019, Solna 4 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 20 november 2019, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 21 november 2019, Göteborg 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 21 november 2019, Solna 1 dag
Likströmssystem och UPS-anläggningar 26 november 2019, Sundsvall 2 dagar
Mät- och reglerteknik 27 november 2019, Sundsvall 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 3 december 2019, Sundsvall 1 dag
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 6 december 2019, Solna 1 day
Form och Läge, handmätdon, grunder 9 december 2019, Eskilstuna 3 dagar
Krafttransformatorer 10 december 2019, Sundsvall 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 10 december 2019, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 10 december 2019, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 10 december 2019, Göteborg 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Fördjupning 11 december 2019, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 11 december 2019, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 12 december 2019, Gävle 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 28 januari 2020, Gävle 8 dagar
Modernt Underhåll® för Tekniker 4 februari 2020, Gävle 8 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
4 februari 2020, Solna
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 18 februari 2020, 2 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
30 mars 2020, Sundsvall