Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 26 februari 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 26 februari 2018, Eskilstuna 5 dagar
ESA Röj 7 mars 2018, Bromma 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
13 mars 2018, Solna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 13 mars 2018, Gävle 2 dagar
ESA 14 Tillträde 14 mars 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 15 mars 2018, Sundsvall 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 19 mars 2018, Eskilstuna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 19 mars 2018, Eskilstuna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 21 mars 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 22 mars 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 26 mars 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 26 mars 2018, Eskilstuna 3 dagar
LOU - Upphandling av byggentreprenader 27 mars 2018, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 27 mars 2018, Skellefteå 8 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 4 april 2018, Eskilstuna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 9 april 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 11 april 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 12 april 2018, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 16 april 2018, Sundsvall 2 dagar
ESA 14 Tillträde 17 april 2018, Sundsvall 1 dag
LOU - Upphandling av byggentreprenader 18 april 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 18 april 2018, Gävle 1 dag
ATEX Grund 19 april 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Tillträde 19 april 2018, Gävle 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 24 april 2018, Göteborg 3 dagar
Elsäkerhetsledare 24 april 2018, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 24 april 2018, Solna 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 7 maj 2018, Sundsvall 1 dag
Mät- och reglerteknik 7 maj 2018, Solna 3 dagar
Entreprenadjuridik grunder 8 maj 2018, Gävle 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 9 maj 2018, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 16 maj 2018, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 16 maj 2018, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 17 maj 2018, Solna 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 21 maj 2018, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 21 maj 2018, Eskilstuna 5 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 22 maj 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 22 maj 2018, Solna 1 dag
Certifierad mätarmontör 22 maj 2018, Linköping 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 maj 2018, Sundsvall 4 dagar
ESA Röj 24 maj 2018, Solna 1 dag
PLC-system, fortsättningskurs 29 maj 2018, Solna 3 dagar
Entreprenadjuridik grunder 29 maj 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 11 juni 2018, Gävle 1 dag
Verkstadsmätteknik 11 juni 2018, Eskilstuna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 13 juni 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 13 juni 2018, Solna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 18 juni 2018, Eskilstuna 3 dagar
ESA 14 Fackkunnig 20 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 26 juni 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Tillträde 27 juni 2018, Sundsvall 1 dag
Styrteknik 21 augusti 2018, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 23 augusti 2018, Gävle 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 30 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 31 augusti 2018, Sundsvall 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 4 september 2018, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 4 september 2018, Gävle 8 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
5 september 2018, Solna 4 dagar
ESA 14 Fackkunnig 6 september 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 7 september 2018, Sundsvall 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
10 september 2018, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 11 september 2018, Gävle 8 dagar
ESA Röj 13 september 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 21 september 2018, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
25 september 2018, Solna
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 25 september 2018, Solna
ATEX Grund 26 september 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 27 september 2018, Solna 1 dag
ATEX Grund 2 oktober 2018, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
9 oktober 2018, Sundsvall 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 11 oktober 2018, Sundsvall 2 dagar
Elsäkerhetsledare 18 oktober 2018, Gävle 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U 25 oktober 2018, Solna 2 dagar
ESA 14 Fackkunnig 30 oktober 2018, Solna 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 31 oktober 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 1 november 2018, Sundsvall 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 1 november 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 6 november 2018, Gävle 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 7 november 2018, Gävle 1 dag
Bättre arbetsmiljö (BAM) 7 november 2018, Solna 2 dagar
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 9 november 2018, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 14 november 2018, Sundsvall 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 22 november 2018, Solna 1 dag
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 23 november 2018, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus 27 november 2018, Solna 1 dag
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 29 november 2018, Sundsvall 1 dag
ATEX Grund 6 december 2018, Solna 1 dag
Kabelförläggning i mark enligt KJ41 18 december 2018, Solna 1 dag
ESA 14 Fackkunnig 19 december 2018, Solna 1 dag