Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 januari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 26 januari 2022, Solna 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 26 januari 2022, Solna 19 dagar
ESA Industri och Installation 31 januari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 1 februari 2022, Solna
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
1 februari 2022, Sundsvall 4 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
1 februari 2022, Solna
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
3 februari 2022, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 3 februari 2022, Sundsvall
EBR Kabelförläggning 7 februari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 8 februari 2022, Gävle 8 dagar
El för mekaniker 8 februari 2022, Sundsvall 2x2 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 10 februari 2022, Solna 1 dag
Kemiska arbetsmiljörisker, webbkurs + webinar 11 februari 2022, Webinar 4+2 timmar
ESA Instruerad person 15 februari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Fysisk arbetsmiljö 16 februari 2022, Solna 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 16 februari 2022, Solna 19 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 februari 2022, Livesänd kurs 1 dag
Pannoperatör i praktiken 22 februari 2022, Solna 2,5 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 23 februari 2022, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 24 februari 2022, Solna 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 1 mars 2022, Solna 1 dag
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
2 mars 2022, Solna 1,5 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 2 mars 2022, Sundsvall 2 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 2 mars 2022, Livesänd kurs 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 mars 2022, Solna
EBR Kabelförläggning 3 mars 2022, Livesänd kurs 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 4 mars 2022, Solna 1 dag
El för mekaniker 8 mars 2022, Solna 2x2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar 10 mars 2022, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 14 mars 2022, Livesänd / Solna
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
15 mars 2022, Sundsvall 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 16 mars 2022, Solna
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 17 mars 2022, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 22 mars 2022, Sundsvall 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 22 mars 2022, Solna 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 23 mars 2022, Solna 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 24 mars 2022, Solna 1 dag
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal 24 mars 2022, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 25 mars 2022, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 29 mars 2022, Solna 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 4 april 2022, Livesänd kurs 19 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 4 april 2022, Solna 1 dag
Organisatorisk och social arbetsmiljö 4 april 2022, Livesänd Kurs 3 dagar
Certifierad mätarmontör 5 april 2022, Linköping 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 5 april 2022, Skellefteå 2 dagar
ESA Instruerad person 7 april 2022, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 12 april 2022, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 22 april 2022, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 26 april 2022, Gävle 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
26 april 2022, Solna 4 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 26 april 2022, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning 28 april 2022, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 28 april 2022, Gävle 1 dag
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
3 maj 2022, Solna 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 4 maj 2022, Solna
Grundläggande ellära med mätövningar 10 maj 2022, Solna 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 11 maj 2022, Sundsvall 1 dag
EBR Kabelförläggning 12 maj 2022, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 17 maj 2022, Livesänd kurs 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 17 maj 2022, Sundsvall 2 dagar
Certifierad mätarmontör 17 maj 2022, Linköping 2 dagar
Pannoperatör i praktiken 17 maj 2022, Solna 2,5 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar 19 maj 2022, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 19 maj 2022, Solna
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 20 maj 2022, Solna 1 day
Mätteknik 31 maj 2022, Solna 2 dagar
Utredningsmetodik 1 juni 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 1 juni 2022, Livesänd kurs 19 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 2 juni 2022, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 7 juni 2022, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 20 juni 2022, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 5 september 2022, Livesänd / Solna
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
6 september 2022, Sundsvall 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 7 september 2022, Sundsvall
Pannoperatör i praktiken 20 september 2022, Sundsvall 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 22 september 2022, Sundsvall
Pannoperatörsutbildning
- Förberedande för certifiering, kategori 3-4
4 oktober 2022, Solna 1,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 5 oktober 2022, Solna
Pannoperatör i praktiken 8 november 2022, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 10 november 2022, Solna