Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
PowerUp - Leda online-möten och workshops 1 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 4 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Testledning 4 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Agil test 8 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Verkstadsmätteknik 8 juni 2020, Göteborg 4 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 9 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 9 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 9 juni 2020, Sundsvall 1 dag
Agil kravhantering 10 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Effektiv kravhantering 11 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 11 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 15 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Effektiv testmetodik 15 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 15 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 16 juni 2020, Sundsvall 2 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 16 juni 2020, Göteborg 3 dagar
Kravledning 16 juni 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 16 juni 2020, Solna 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 17 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 23 juni 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
EBR Kabelförläggning i mark 23 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 juni 2020, Sundsvall 4 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 24 juni 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Elsäkerhetsledare 25 juni 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 1 juli 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
ESA Instruerad person: 17 1 juli 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 13 augusti 2020, Sundsvall 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 13 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 17 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
ESA Instruerad person: 17 18 augusti 2020, Solna 1 dag
Fastighetsautomation i praktiken 19 augusti 2020, Gävle 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 19 augusti 2020, Solna 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 20 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 20 augusti 2020, Solna 2 dagar
PowerUp - Leda online-möten och workshops 25 augusti 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 27 augusti 2020, Gävle 1 dag
Effektiv kravhantering 27 augusti 2020, Stockholm 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 28 augusti 2020, Sundsvall
Testledning 31 augusti 2020, Stockholm 2 dagar
PLC-Felsökning 31 augusti 2020, Solna 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 2 september 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 3 september 2020, Sundsvall 1 dag
Effektiv testmetodik 3 september 2020, Stockholm 2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 4 september 2020, Sundsvall 1 dag
PowerUp - Leda online-möten och workshops 4 september 2020, Livesänd föreläsning 3 timmar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
7 september 2020, Sundsvall
Modernt Underhåll® för Ledare 8 september 2020, Göteborg 8 dagar
Effektiv kravhantering 9 september 2020, Malmö 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 9 september 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 10 september 2020, Gävle
Acceptans på riktigt 14 september 2020, Stockholm 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 15 september 2020, Livesända föreläsningar 19x2 timmar
PLC-system grundkurs 15 september 2020, Torsby 3 dagar
Effektiv kravhantering 15 september 2020, Stockholm 2 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
15 september 2020, Solna
Effektiv testmetodik 16 september 2020, Göteborg 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 17 september 2020, Sundsvall 1 dag
Kravledning 17 september 2020, Stockholm 2 dagar
Modernt Underhåll® för Ledare 22 september 2020, Umeå/Skellefteå 8 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 22 september 2020, Solna 1 dag
Effektiv kravhantering 22 september 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
Pannoperatör i praktiken 23 september 2020, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 25 september 2020, Solna
Elsäkerhetsledare 29 september 2020, Solna 1 dag
Effektiv kravhantering 30 september 2020, Göteborg 2 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 30 september 2020, Solna 2 dagar
Testledning 1 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 2 oktober 2020, Sundsvall
Effektiv testmetodik 5 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 6 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 7 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Certifierad mätarmontör 7 oktober 2020, Linköping 2 dagar
Effektiv kravhantering 8 oktober 2020, Stockholm 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 8 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 13 oktober 2020, Solna 1 dag
ATEX Grund 13 oktober 2020, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 13 oktober 2020, Sundsvall 3 dagar
ESA Röj 14 oktober 2020, Solna 1 dag
Agil kravhantering 15 oktober 2020, Stockholm 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 15 oktober 2020, Solna 1 dag
Agil test 16 oktober 2020, Stockholm 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 20 oktober 2020, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 20 oktober 2020, Solna 3 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 21 oktober 2020, Solna 2 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 27 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 27 oktober 2020, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
28 oktober 2020, Solna 4 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 28 oktober 2020, Solna 1 dag
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 2 november 2020, Solna 1 day
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 3 november 2020, Solna 1 dag
Energieffektivisering i fastigheter 4 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 5 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 6 november 2020, Solna 1 dag
Testledning 9 november 2020, Stockholm 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 november 2020, Sundsvall 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
11 november 2020, Sundsvall 4 dagar
Kravledning 16 november 2020, Stockholm 2 dagar
Mät- och reglerteknik 17 november 2020, Solna 3 dagar
Certifierad mätarmontör 18 november 2020, Linköping 2 dagar
ESA Instruerad person: 17 18 november 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 19 november 2020, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 19 november 2020, Sundsvall 2 dagar
Pannoperatör i praktiken 24 november 2020, Solna 2,5 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 november 2020, Solna
ESA Instruerad person: 17 1 december 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 2 december 2020, Sundsvall 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 9 december 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 december 2020, Solna 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 10 december 2020, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2020, Sundsvall 1 dag
Reglerteknik 12 januari 2021, Solna 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 21 januari 2021, Gävle 1 dag