Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
Form och Läge, mätmaskin 27 oktober 2020, Göteborg 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 27 oktober 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Pannoperatör i praktiken 27 oktober 2020, Solna 2,5 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
28 oktober 2020, Solna 4 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 28 oktober 2020, Solna 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 29 oktober 2020, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 30 oktober 2020, Solna
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 2 november 2020, Solna 1 dag
Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
- Förberedande för certifiering
2 november 2020, Härnösand 1,5 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 3 november 2020, Solna 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 november 2020, Sundsvall
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 november 2020, Karlskrona
ISTQB-certifiering inom test i agila team 4 november 2020, Stockholm 2 dagar
Energieffektivisering i fastigheter 4 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 5 november 2020, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 6 november 2020, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik 9 november 2020, Göteborg 4 dagar
Testledning 9 november 2020, Stockholm 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
11 november 2020, Sundsvall 4 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 12 november 2020, Göteborg 1 dag
Kravledning 16 november 2020, Stockholm 2 dagar
ATEX Grund 17 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
ISTQB-certifiering inom test 17 november 2020, Stockholm 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 17 november 2020, Sundsvall 2 dagar
Mät- och reglerteknik 17 november 2020, Solna 3 dagar
Certifierad mätarmontör 18 november 2020, Livesänd föreläsning 2 dagar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 18 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 18 november 2020, Karlskrona
ESA Instruerad person: 17 18 november 2020, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 19 november 2020, Solna 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 19 november 2020, Sundsvall 2 dagar
IREB-certifiering inom kravhantering 23 november 2020, Stockholm 3 dagar
Pannoperatör i praktiken 24 november 2020, Solna 2,5 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 24 november 2020, Sundsvall 2 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 25 november 2020, Sundsvall 1 dag
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 november 2020, Sundsvall
Certifieringsprov för pannoperatörer 26 november 2020, Solna
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 26 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
EBR Kabelförläggning i mark 27 november 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Ritningsläsning, grunder 1 december 2020, Göteborg 1 dag
ESA Instruerad person: 17 1 december 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 2 december 2020, Sundsvall 1 dag
PLC-Felsökning 7 december 2020, Solna 2 dagar
ISTQB-certifiering inom test 7 december 2020, Stockholm 3 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 8 december 2020, Gävle 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 8 december 2020, Solna 2 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 10 december 2020, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 10 december 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
IREB-certifiering inom kravhantering 14 december 2020, Stockholm 3 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 15 december 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2020, Livesänd föreläsning 1 dag
Modernt Underhåll® för Tekniker 11 januari 2021, Livesända föreläsningar 19x2 timmar
Reglerteknik 12 januari 2021, Solna 3 dagar
EBR Kabelförläggning i mark 21 januari 2021, Gävle 1 dag
Pannoperatör i praktiken 8 februari 2021, Solna 2,5 dagar
Elsäkerhetsledare 9 februari 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
9 februari 2021, Solna
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 11 februari 2021, Sundsvall 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 15 februari 2021, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 23 februari 2021, Sundsvall 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 24 februari 2021, Solna 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 25 februari 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 25 februari 2021, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 26 februari 2021, Solna 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
1 mars 2021, Sundsvall
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 2 mars 2021, Solna 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 3 mars 2021, Solna 2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 9 mars 2021, Solna 3 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 23 mars 2021, Solna 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 mars 2021, Solna 4 dagar
Entreprenadjuridik grunder 25 mars 2021, Sundsvall 1 dag
ESA Röj 25 mars 2021, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 26 mars 2021, Sundsvall 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 30 mars 2021, Solna 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 31 mars 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
Mät- och reglerteknik 6 april 2021, Solna 3 dagar
Mätteknik 13 april 2021, Solna 2 dagar
Pannoperatör i praktiken 19 april 2021, Solna 2,5 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) 20 april 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 22 april 2021, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 27 april 2021, Sundsvall 2 dagar
PLC-system grundkurs 18 maj 2021, Solna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
18 maj 2021, Sundsvall 4 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 27 maj 2021, Solna 1 dag