Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 19 Fackkunnig - Grund 26 januari 2021, Sundsvall 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 27 januari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar 28 januari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Ritningsläsning, grunder 28 januari 2021, Livesänd kurs 1 dag
EBR Kabelförläggning 29 januari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 2 februari 2021, Livesänd kurs 8 dagar
Pannoperatör i praktiken 8 februari 2021, Solna 2,5 dagar
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
9 februari 2021, Solna
Elsäkerhetsledare 9 februari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 15 februari 2021, Göteborg 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 15 februari 2021, Göteborg 4 dagar
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 18 februari 2021, Solna 1 dag
PLC-system grundkurs 23 februari 2021, Solna 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 24 februari 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 24 februari 2021, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 24 februari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar 25 februari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 25 februari 2021, Sundsvall 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 25 februari 2021, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 26 februari 2021, Livesänd kurs 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör
- tidigare Allmän Behörighet
1 mars 2021, Sundsvall
Grundläggande ellära med mätövningar 3 mars 2021, Solna 2 dagar
Entreprenadjuridik grunder 4 mars 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 5 mars 2021, Livesänd föreläsning 1 dag
MS Project 2016 Grundkurs 8 mars 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Krafttransformatorer 8 mars 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Ritningsläsning, grunder 11 mars 2021, Livesänd kurs 1 dag
Ritningsläsning, grunder 15 mars 2021, Göteborg 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 15 mars 2021, Göteborg 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 17 mars 2021, Solna 3 dagar
Excelutbildning - Excel 2016 grundkurs 18 mars 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 18 mars 2021, Gävle 2 dagar
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 22 mars 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Fastighetsautomation i praktiken 23 mars 2021, Solna 2 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
23 mars 2021, Solna 4 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 24 mars 2021, Livesänd kurs 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 25 mars 2021, Sundsvall 1 dag
ESA Röj 25 mars 2021, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 25 mars 2021, Livesänd kurs 1 dag
Entreprenadjuridik fördjupning 26 mars 2021, Sundsvall 1 dag
Likströmssystem och UPS-anläggningar 29 mars 2021, Livesänd kurs 2 dagar
ESA Instruerad person 29 mars 2021, Livesänd kurs 1 dag
EBR Kabelförläggning 30 mars 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 30 mars 2021, Solna 2 dagar
Mät- och reglerteknik 6 april 2021, Solna 3 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 8 april 2021, Eskilstuna 1 dag
Elsäkerhetsledare 9 april 2021, Livesänd kurs 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 13 april 2021, Eskilstuna 3 dagar
Mätteknik 13 april 2021, Solna 2 dagar
Form och Läge, mätmaskin 13 april 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Pannoperatör i praktiken 19 april 2021, Solna 2,5 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar 20 april 2021, Livesänd kurs 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 22 april 2021, Solna 1 dag
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 22 april 2021, Sundsvall 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 26 april 2021, Göteborg 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 27 april 2021, Sundsvall 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 29 april 2021, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik 3 maj 2021, Göteborg 4 dagar
Kontrollanläggningar 1 - Grundutbildning 10 maj 2021, Livesänd kurs 2 dagar
PLC-system grundkurs 18 maj 2021, Solna 3 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
18 maj 2021, Sundsvall 4 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 24 maj 2021, Göteborg 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 24 maj 2021, Göteborg 4 dagar
PLC-Felsökning 24 maj 2021, Solna 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 27 maj 2021, Solna 1 dag
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 1 juni 2021, Eskilstuna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 1 juni 2021, Eskilstuna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 8 juni 2021, Livesänd kurs 3 dagar