Line

Våra kommande kurser

Kurs Kursstart Ort Längd
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 12 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
Form och Läge, handmätdon, grunder 16 augusti 2021, Göteborg 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 16 augusti 2021, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 18 augusti 2021, Solna 2 dagar
ESA Instruerad person 20 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 27 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
EBR Kabelförläggning 27 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 31 augusti 2021, Livesänd kurs 1 dag
Form och Läge, kravsättning med GPS 2 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Fysisk arbetsmiljö 7 september 2021, Solna 2 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
7 september 2021, Solna
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 7 september 2021, Solna 25 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 7 september 2021, Solna
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
7 september 2021, Sundsvall 4 dagar
Mät- och reglerteknik 7 september 2021, Solna 3 dagar
Ritningsläsning, grunder 8 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 9 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
9 september 2021, Sundsvall
Auktoriserad Elinstallatör, A - Låg- och Högspänning 9 september 2021, Sundsvall
Pannoperatör i praktiken 13 september 2021, Solna 2,5 dagar
Form och Läge, mätmaskin 14 september 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 15 september 2021, Solna
Entreprenadjuridik fördjupning 16 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
KFI - Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet 16 september 2021, Solna 1 dag
Modernt Underhåll® för Ledare 21 september 2021, Livesänd kurs 8 dagar
Mätosäkerhet, grunder 21 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Fastighetsautomation i praktiken 21 september 2021, Solna 2 dagar
ESA Röj 23 september 2021, Solna 1 dag
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
28 september 2021, Solna 4 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 28 september 2021, Sundsvall 2 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Repetition 29 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 30 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar 30 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Instruerad person 30 september 2021, Livesänd kurs 1 dag
Elsäkerhetsledare 1 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 4 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
Kontrollanläggningar 1 - Grundutbildning 4 oktober 2021, Livesänd kurs 2 dagar
El för mekaniker 5 oktober 2021, Solna 2x2 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 5 oktober 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 6 oktober 2021, Livesänd kurs 25 dagar
Riskbedömning av arbetsmiljön 6 oktober 2021, Livesänd kurs1580 3 dagar
Grundläggande ellära med mätövningar 6 oktober 2021, Solna 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 7 oktober 2021, Solna 2 dagar
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017) 8 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
Certifierad mätarmontör 12 oktober 2021, Linköping 2 dagar
ATEX Grund 12 oktober 2021, Livesänd kurs 1 dag
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 13 oktober 2021, Sundsvall 1 dag
Grundläggande ellära med mätövningar 19 oktober 2021, Sundsvall 2 dagar
PLC-system grundkurs 19 oktober 2021, Solna 3 dagar
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 20 oktober 2021, Solna 1 dag
Likströmssystem och UPS-anläggningar 25 oktober 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Styrteknik 27 oktober 2021, Solna 2 dagar
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 28 oktober 2021, Solna 1 dag
Entreprenadjuridik grunder 28 oktober 2021, Solna 1 dag
ESA 19 Fackkunnig - Grund 28 oktober 2021, Solna 2 dagar
Entreprenadjuridik fördjupning 29 oktober 2021, Solna 1 dag
Pannoperatör i praktiken 1 november 2021, Solna 2,5 dagar
Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)
2 november 2021, Sundsvall 4 dagar
Certifieringsprov för pannoperatörer 3 november 2021, Solna
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 8 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Form och Läge, kravsättning med GPS 15 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 15 november 2021, Eskilstuna 3 dagar
Kontroll och kalibrering av handmätdon 15 november 2021, Eskilstuna 4 dagar
Certifierad mätarmontör 16 november 2021, Linköping 2 dagar
Skötsel av elektriska anläggningar 17 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Ritningsläsning, grunder 23 november 2021, Eskilstuna 1 dag
Form och Läge, mätmaskin 23 november 2021, Göteborg 3 dagar
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 23 november 2021, Eskilstuna 3 dagar
ESA 19 Fackkunnig - Grund 24 november 2021, Sundsvall 2 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Två dagar 24 november 2021, Livesänd kurs 2 dagar
Mätosäkerhet, grunder 26 november 2021, Livesänd kurs 1 dag
Verkstadsmätteknik 29 november 2021, Eskilstuna 4 dagar
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare 1 december 2021, Livesänd kurs 25 dagar
Säkerhetskultur 1 december 2021, Livesänd kurs 3 dagar
Form och Läge, handmätdon, grunder 13 december 2021, Eskilstuna 3 dagar
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Grund 17 december 2021, Livesänd kurs 1 dag
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
1 februari 2022, Solna
Modernt Underhåll® för Ledare 8 februari 2022, Livesänd kurs 8 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, AL
- Lågspänning
15 februari 2022, Sundsvall
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 1 mars 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 8 mars 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning 14 mars 2022, Livesänd / Solna
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 27 september 2022, Livesänd kurs 3 dagar
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 4 oktober 2022, Livesänd kurs 3 dagar