Sundsvall

Adress

Heffnersvägen 22
856 33 Sundsvall

Parkering

Vi har ett begränsat antal parkeringar utanför lokalen, varav några är avgiftsbelagda.
Allmänna parkeringsplatser finns i närheten; längs Heffners Allé, på Lagergatan 4 samt i Inre hamnen.