Line

Godkänd arbetsmiljöanordnare hos AFA Försäkring

Teknikutbildarna är godkänd utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar av AFA Försäkring. Det innebär att företag kan ansöka om ekonomiskt stöd vid utbildning av chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud. Stödet går att ansöka om från och med den 1 januari 2021.

Stödet täcker upp till 70% av kostnaderna och gäller flera grund- och vidareutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet. Som samordnare erbjuder Teknikutbildarna webbkurser i vår utbildningsportal, öppna kurstillfällen, anpassade livesändningar såväl som företagsförlagda utbildningar. På AFA:s hemsida kan ni läsa mer om stödet i sin helhet och göra er ansökan.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Ersättningen gäller grundutbildningar för chefer och vidareutbildningar för chefer såväl som arbetsmiljö- och/eller skyddsombud.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som beviljats ersättning för håller god kvalitet kommer AFA Försäkringar löpande att utvärdera utbildningarna.

Kontakta oss:

info@teknikutbildarna.se
010-122 18 00