En utbildningsresa

En lyckad utbildning innebär inte bara ett godkänt slutprov, en lyckad utbildning ger bestående kunskaper

När ni börjar en utbildningsresa så är det viktigt att alla vet vad målet med er resa är, att få med alla vid starten. Baserat på vår samlade erfarenhet vet vi att det är nödvändigt med en bra introduktion – vilket är syftet och vad är målsättningen? En större utbildningsinsats kräver planering om upplägg, tidsplan och genomförande.

Vi har utvecklat utbildningar sedan 2006 och vet att varierande utbildningsaktiviteter i en utbildning är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. Återkommande aktiviteter i utbildningarna hjälper till att håll koncentrationen och intresset på en fortsatt hög nivå. I en webbkurs kan det vara så enkelt som ”läs mer”-knappar och filmsnuttar. I en större satsning kombineras lärandet med utbildningsaktiviteter så som:

  • Filmer
  • Podcasts
  • Webbinar
  • Böcker
  • Laborationer/workshops
  • Utbildande prov

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan