För dig som arbetar inom kommunal vuxenutbildning

Som kommun kan ni behöva ett avtal när ni köper utbildning. Har er kommun inget eget avtal med oss, eller om vill göra en direktupphandling, kontakta elskola@teknikutbildarna.se.

Ett annat sätt är att köpa via en annan kommun som har avtal med oss genom IKE-blanketten, IKE-blanketten är ett avtal mellan kommunerna som gör det möjligt att upphandla utbildningen med en leverantör kommunen inte har ett avtal med.

Många Vuxenutbildningar tar endast emot webbansökningar. I de fall vår ansökningsblankett och IKE-blankett behövs finns de att ladda ner här. I vår överenskommelse med Hudiksvall ingår även att vi sköter faktureringen direkt till hemkommunen och det är oss ni har kontakt med när ni har frågor och funderingar om er elev. Ansökningsblankett och ifylld IKE-blankett skickas direkt till oss för handläggning.

Vill ni köpa direkt utan avtal använder ni vår ansökningsblankett och fyller även i faktureringsuppgifter.

IKE-blankett, Interkommunal ersättning. (PDF, öppnas i ny flik)