Installationselektriker

Är du installationselektriker? Då kan den här sidan vara något för dig!
Här har vi samlat utbildningar som vi av erfarenhet vet att din bransch vill läsa – och i vissa fall behöver läsa. Gå igenom listan och se om det finns någon utbildning som passar dig. Har du frågor eller vill beställa en företagsförlagd utbildning? Använd kontaktformuläret längst ned på den berörda kursens sida så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Auktoriserad Elinstallatör
– tidigare Allmän Behörighet

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet men är uppdaterad efter den nya elsäkerhetslagen

Kursdatum:
7–10 september 2020, Sundsvall 15–17 september 2020, Solna

Läs mer & boka

Entreprenadjuridik grunder

Det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Kursdatum:
5 november 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA 19 Fackkunnig – Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning

Kursdatum:
9 juni 2020, Sundsvall 11 juni 2020, Livesänd föreläsning
Ange rabattkoden "Live"
för 10% rabatt
16 juni 2020, Solna + 11 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition webb

Vår egenutvecklade kurs i Elsäkerhetsanvisningarna för dig som behöver förnya ditt intyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt, lär dig dessa i kursen Första hjälpen vid elskada med HLR

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Läs Kontroll före idrifttagning, under en kursdag går vi igenom KFI och blandar praktiska övningar med de relevanta föreskrifterna och standarderna.

Kursdatum:
24 juni 2020, Solna 7 oktober 2020, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

PLC-system grundkurs

Under tre kursdagar får deltagaren grundläggande kunskaper inom PLC, utbildningen blandar lärarledda genomgångar med laborationer och praktiska övningar.

Kursdatum:
15–17 september 2020, Torsby 13–15 oktober 2020, Sundsvall 20–22 oktober 2020, Solna + 0 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Kursdatum:
4 september 2020, Sundsvall 13 oktober 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag