Installationselektriker

Är du installationselektriker? Då kan den här sidan vara något för dig!
Här har vi samlat utbildningar som vi av erfarenhet vet att din bransch vill läsa – och i vissa fall behöver läsa. Gå igenom listan och se om det finns någon utbildning som passar dig. Har du frågor eller vill beställa en företagsförlagd utbildning? Använd kontaktformuläret längst ned på den berörda kursens sida så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Auktoriserad Elinstallatör
– tidigare Allmän Behörighet

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet men är uppdaterad…

56 000 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
14–17 januari 2019, Sundsvall 22–24 januari 2019, Solna

Entreprenadjuridik grunder

Det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en…

5 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
17 december 2018, Solna 27 mars 2019, Sundsvall 18 juni 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
19 december 2018, Solna 10 januari 2019, Sundsvall 29 januari 2019, Solna 6 februari 2019, Sundsvall 19 februari 2019, Solna 15 mars 2019, Sundsvall 28 mars 2019, Solna 12 april 2019, Sundsvall 29 april 2019, Solna 24 maj 2019, Sundsvall 28 maj 2019, Solna 19 juni 2019, Sundsvall 24 juni 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition webb

Fackkunnig – repetition webb är en repetitionskurs för dig som tidigare genomfört en lärarledd utbildning i elsäkerhetsanvisningarna, ESA, men är i slutet på certifikatets…

2 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. 

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Första hjälpen vid elskada med HLR

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare…

Läs mer
Kurslängd: 6 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram. Den här kursen är för…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
21 februari 2019, Solna 17 maj 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

PLC-system grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation.

15 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
19–21 mars 2019, Solna

Kurslängd: 3 dagar

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
10 april 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
30 januari 2019, Solna 13 mars 2019, Sundsvall 16 maj 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag