Behov av utbildning?

Teknikutbildarna är en av Sveriges största utbildare av elektriker, vi har även ett stort utbud av kurser inom teknik, underhåll och HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Nedan följer ett axplock av utbildningar vi erbjuder, antingen i form av öppna tillfällen i våra egna kurslokaler eller som företagsförelagda

Begränsad auktorisation B


Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B (tidigare Begränsad Behörighet BB1).
Teknikutbildarna erbjuder två varianter av Begränsad Auktorisation B, den ena är CSN-berättigad och tillhör vår elektrikerutbildning i Sundsvall. Vi erbjuder även utbildningen till privatpersoner och företag i vår ordinarie kursverksamhet . Läs mer via länkarna nedan:

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U


Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U). Våra utbildningar är anpassade efter din kunskapnivå: Har du tidigare erfarenhet av rollen och arbetsmiljö i stort? Då kan du läsa vår endagsutbildning, är du ny inom området rekommenderar vi vår två dagar långa utbildning. Utbildningen finns även på engelska.

EntreprenadjuridikDen här kursen innehåller det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet. Kursen innehåller även aktuell praxis från Högsta Domstolen som påverkar tolkningen och tillämpningen av standardavtalen. Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter

Elsäkerhet vid fastighetsunderhållBli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar. Utbildningen i första hand är avsedd för fastighetsskötare och personal inom fastighet, men även för dig som arbetar med elektronik i någon form och vill vidga ditt kunnande.

Energieffektivisering i fastigheter


Energieffektivisering – Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö. Energieffektivisering i fastigheter inleds med värmebehovsberäkningar för att skapa en grundläggande förståelse för effektivisering och byggnadens egentliga energi- och effektbehov. Därefter tittar vi på val av värme- och kylsystem som uppfyller de krav som människor i dag ställer på ett inomhusklimat i en modern arbetsmiljö. Kursen avslutas med energiekonomi där vi ger en första glimt på investeringsbedömning och resultat- och statistikanalys.

  • https://teknikutbildarna.se/kurskatalog/energi-fastighet/energieffektivisering-i-fastigheter/

Arbetsmiljö för Chefer/Skyddsombud/MedarbetareArbetsmiljön är viktig för oss alla, därför har vi tagit fram tre arbetsmiljökurser med tre tydliga målgrupper – Chefer, skyddsombud och medarbetare

Vilka är dina rättigheter – och skyldigheter på din arbetsplats? Vad innebär egentligen Organisatorisk och social arbetsmiljö? Det och mycket mera får du lära dig i våra arbetsmiljökurser. Kurserna är byggda efter samma ram och fokuserar på samma innehåll men ur våra målgruppers utgångspunkter:

  • Kapitel 1 – Lag och rätt
  • Kapitel 2 – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kapitel 3 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kapitel 4 – Ledarskap/Medarbetarskap i arbetsmiljö
  • Kapitel 5 – Praktiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer om kurserna här: