Behov av utbildning?

Teknikutbildarna är en av Sveriges största utbildare av elektriker, vi har även ett stort utbud av kurser inom teknik, underhåll och HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Nedan följer ett axplock av utbildningar vi erbjuder, antingen i form av öppna tillfällen i våra egna kurslokaler eller som företagsförelagda

Begränsad auktorisation B


Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B (tidigare Begränsad Behörighet BB1).
Teknikutbildarna erbjuder två varianter av Begränsad Auktorisation B, den ena är CSN-berättigad och tillhör vår elektrikerutbildning i Sundsvall. Vi erbjuder även utbildningen till privatpersoner och företag i vår ordinarie kursverksamhet . Läs mer via länkarna nedan:

ESA 14


Det finns ett stort utbud av ESA 14-kurser att välja mellan. Ska du läsa online eller en lärarledd utbildning? Arbetar du med vattenkraft? Kommer du arbeta med el eller övriga arbeten nära el? Branschen rekommenderar att utbildningen repeteras vart tredje år. Läs mer om våra utbildningar nedan:

  • ESA 14 Fackkunnig – Elsäkerhet för elektriker som ska arbeta i, eller i närheten av, en elanläggning. Kommer även som webbutbildning under 2018
  • ESA 14 Tillträde / ESA Tillträde, webb / ESA Access, E-learning – Elsäkerhet för dig som inte är elektriker men kommer att jobba i – eller i närheten av elanläggningar.
  • ESA Vattenvägar / ESA Vattenvägar webb – ESA Vattenvägar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.
  • ESA Röj – Den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U


Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U). Våra utbildningar är anpassade efter din kunskapnivå: Har du tidigare erfarenhet av rollen och arbetsmiljö i stort? Då kan du läsa vår endagsutbildning, är du ny inom området rekommenderar vi vår två dagar långa utbildning. Utbildningen finns även på engelska.

Teknikutbildningar

Modernt Underhåll©


Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® finns för två tydliga målgrupper: för Ledare och för Tekniker. Utbildningarna lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet och hjälper dig se vilka insatser som verkligen ger resultat. Utbildningarna Modernt Underhåll® för Ledare och för Tekniker innehåller både lärarledda och webbaserade moment.Läs mer om utbildningarna nedan.