Anpassad webbkursproduktion

- När du vill att webbkursen ska ha ert företags grafiska profil och/eller när kursen bara rör de anställda hos er, då hjälper vi er gärna att ta fram en webbkurs som passar just ert syfte och med er grafiska profil.​

Prisexempel – ”webbkurs Bas”

En “webbkurs Bas” tar ca 20 min för kursdeltagaren att genomföra. Kunden bidrar med texter, bilder samt ev. filmer. Teknikutbildarna gör ett kursutkast utifrån kundens material och grafiska grundprofil, samt lägger in viss interaktivitet och kursprov. Pris ca 35 000 kr.

Fyll i formuläret nedan för att få ett specifikt kostnadsförslag!

Prisexempel – ”webbkurs Plus”

En “webbkurs Plus” innehåller mer interaktivitet och mer avancerad design. Kunden bidrar med texter, bilder samt ev. filmer. Teknikutbildarna gör ett kursutkast utifrån kundens material och grafiska profil, samt lägger in den interaktivitet och design som kursen kräver. Pris ca 50 000 kr – 200 000 kr.

Fyll i formuläret nedan för att få ett specifikt kostnadsförslag!

 • Information om kursen

  Genom att skapa interaktiva moment i en webbutbildning minskas risken att förlora deltagarens uppmärksamhet och fokus, ex. på interaktivitet är klickbara bilder, scenarier, sortera-övningar, vändbara kort mm.
 • Dina kontaktuppgifter

Så här jobbar vi – från idé till färdig webbutbildning 

 1. Grundmanus från kund i forma av word/PPT-fil (text och ev. bilder/filmer).
 2. Uppstartsmöte med kund: Kursstruktur, grafisk profil och tidsplan tas fram gemensamt.
 3. Vi levererar en ”pilot” (en minikurs där kunden får en känsla av kursens form, innehåll och exempel på interaktiviteter).
 4. Delleverenser och slutleverens till kund (korrekturläsning och justeringar).

Vår produktionsavdelningens utrustning:

 • Kursproduktionsverktyg: Articulate Rise/Storyline, Adobe Captivate
 • Stillbilds- och videokameror
 • Bild – och filmredigeringsverktyg
 • Foto/film- och podd/ljudstudio
 • LMS (Totara)

Tidigare kundprojekt
Sjöfartsverket, PEAB, Stora Enso, CEVT m. fl.