Saknar du kaffestunden på jobbet? Tips för dig som arbetar på distans

Publicerad – april 07, 2020

På kort tid har webbmöten nästan blivit det normala för många företag och organisationer Våra arbetsplatser är inte enbart en plats för arbete, det är även en plats där vi möts som människor och individer, med allt vad det innebär. När många nu jobbar på distans är det viktigare än någonsin med den dagliga kontakten kollegor emellan. Tekniken finns, men vad ska man tänka på för att det digitala mötet ska bli så bra och socialt som möjligt? 

Tänk efter – hur ska du börja dagen?
När det spontana mötet uteblir på kontoret är det extra viktigt att hålla i rutinerna för att behålla strukturen när du jobbar hemma. Att starta dagen tillsammans med ett inplanerat möte uppskattas av de flesta och underlättar för många, framför allt för de som kan ha svårt att komma igång vid distansarbete. Hur ser den gemensamma veckan ut? Gå igenom kortsiktiga och långsiktiga mål eller deadlines och bolla idéer med varandra.

Säg hej till kollegorna
Människan är som bekant ett flockdjur och att tillhöra en social gemenskap är viktigt för många. För vissa personer är en sådan viktig gemenskap den arbetsplats man går till. När den sociala arenan rycks undan är det naturligt att uppleva en känsla av en viss tomhet. Därför är det extra viktigt att hitta lösningar för det sociala mötet när man arbetar hemifrån. Sätt på kameran så ni ser varandra, säg hej och vinka. Att se varandras kroppsspråk och mimik förstärker kommunikationen ytterligare en dimension, jämfört med när vi kommunicerar endast genom text.

Hör av dig
Vid distansarbete är det extra viktigt att bibehålla den sociala interaktionen genom att skicka spontana meddelanden eller ta en lunch tillsammans via Teams. Ha i åtanke att vi idag matas av en flod av digital information – underskatta inte ett trevligt telefonsamtal. Även om det inte blir lika naturligt att dela med sig av spontana idéer som när du råkar gå förbi en kollega på kontoret, skicka spontana mejl, chatta, glöm inte att fortsätta kommunicera med varandra!

Sätt agendan och nämn varandra vid namn
De flesta möten är arbetsmöten. För att bibehålla en normal mötesstruktur är det som alltid viktigt att den personen som anordnar videomötet delar ut en agenda innan mötet och tar ansvar över den. Videomöten tenderar att bli mer opersonliga jämfört med det personliga mötet. Ett sätt att få mötet mer personligt på distans är att styra mötet genom att säga personens namn när man lämnar över ordet till en kollega ”Vad tycker du, Ahmed?”. På så vis styr du samtalen på ett artigt retoriskt sätt och kan även ta agendan vidare samtidigt som deltagarna känner sig sedda ”Nästa fråga berör budget. Hur ser siffrorna ut, Sofia?”).

Tidsbesparande och effektivt
Något många företag kommer att ta med sig när vi går tillbaka till mer vanliga rutiner igen är nog ett stärkt förtroende för att kollegorna gör ett lika bra jobb hemifrån som när de är på plats på kontoret. Många som tidigare varit skeptiska till onlinemöten har även blivit tvingade att utmana sitt motstånd till tekniken, och blivit positivt överraskade över hur lätt det är att koppla upp sig i det virtuella rummet. När man ser sina kollegor på skärmen skapas det ändå en känsla av att man befinner sig i ett sammanhang, för att inte nämna att det sparar både tid, miljö och resurser.

Att arbeta hemifrån blir också tidseffektivt, tiden det tar att pendla till arbetet minskar eller försvinner helt och hållet. Den tiden kan du använda produktivt, passa på att kompetensutveckla dig, testa en webbkurs:
Läs mer om våra webbkurser här.