Kompetensbristens moment 22

Publicerad – november 12, 2019

Vår industri är viktig eftersom den står för en stor mängd arbetstillfällen och genererar över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. Exporten av varor och tjänster bidrar till att svensk ekonomi växer. Trots att industrin har en sådan betydande position är det en utmaning att få unga att välja industrisektorn när andra branscher lockar. Det råder en alarmerande kompetensbrist inom vissa områden, hur påverkar det utvecklingen av vår industrin om det är för få som söker sig till branschen?

I näringspolitiken har industrin fått fokus genom satsningen Smart Industri. Den syftar till en nationell kraftsamling för industrins utveckling, ett uppdrag som är tilldelat Tillväxtverket. Uppdraget omfattas även av att stimulera vidareutbildning av personal. Allt detta är nödvändigt och bra, men det går för långsamt.

Nu är läget akut, det krävs konkreta handlingar och ett jobb i industrin behöver få den status som det förtjänar. Arbetsgivare måste samtidigt vara med och bidra till att locka unga till branschen, vara en attraktiv arbetsgivare och vässa argumenten för industriyrken. Det gäller att visa tydligt att Industrin har en framtid med stora utvecklingsmöjligheter.

Som utbildningsföretag, ser vi allvarligt på kompetensbristen i branschen. När det inte finns lärare, kan vi inte utbilda.

Vi har hamnat i ett ”moment 22”. När det råder en stor brist på yrkeskunnande har vi svårt att hitta utbildare med rätt kompetens och erfarenhet.
Vi har hamnat i ett ”moment 22”. När det råder en stor brist på yrkeskunnande har vi svårt att hitta utbildare med rätt kompetens och erfarenhet.

Vi har idag en stor efterfrågan på automationsutbildningar, men efterfrågan är större än vad vi klarar att leverera. Det krävs konkret handling, det går inte att vänta längre. Vi efterfrågar en större och mer omfattande diskussion och dialog med arbetsgivarna för att lösa det läge som vi befinner oss i, det berör oss alla. Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi lösa den kompetensbrist som råder och hur ser vi till att säkerställa tillväxten framåt?

En konkret åtgärd kan vara en s.k. karriärväxling, att en anställd i industrin blir lärare under en period. Att bli lärare kan även skapa bra synergier, det kan ge mer än att bara dela kunskap till elever. Den person som återvänder till sin arbetsplats efter att ha varit utbildare, återkommer med fördjupade kunskaper och förhoppningsvis nya insikter. Resultatet kan vara en win-win för alla parter.

Vi är öppna för en dialog. Välkommen att höra av dig!

Lennart Bölin, VD Teknikutbildarna i Norden AB
mail: lennart.bolin at teknikutbildarna.se