Brist på installatörer hotar klimatmålet!

Publicerad – juni 18, 2019

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare
med spetskompetens, så riskerar satsningar på sol­celler,ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av fastigheter att gå om intet, menar Installationsföretagen och hänvisar till en nyligt publicerad rapport.

Läs mer och ladda ner rapporten här