Modernt underhåll – för en säker och effektiv drift

Publicerad – februari 26, 2019

För industrin kan underhållsbrist innebära stora kostnader och resultera i olyckor och produktionsstopp. Underhåll är viktigt i flera avseenden så som säkerhet, hållbarhet och miljö. Ett bristande underhåll syns oftast först när problemen kommer. Med hjälp av ett smart och genomtänkt underhåll kan industrin spara stora summor varje år.
– Kunskapen om underhållsarbete måste få större uppmärksamhet och bättre status, det tjänar alla på, säger Per Eriksson, utbildare på Teknikutbildarna.

Per Eriksson är ansvarig för utbildningarna Modernt Underhåll® för Ledare och för Tekniker hos Teknikutbildarna. Det är två utbildningar där
deltagarna lär sig metoder och angreppssätt för att kunna utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten i organisationen.

Det gäller att hitta en bra strategi och
en bra metodik för varje verksamhet
eftersom alla produktionsmiljöer
ser olika ut, säger Per.
Det gäller att hitta en bra strategi och
en bra metodik för varje verksamhet
eftersom alla produktionsmiljöer
ser olika ut, säger Per.

– Det finns många komponenter som måste fungera för ett bra och genomtänkt underhåll, säger Per Eriksson. Komponenter som säkerhet, miljö och ekonomi men även hållbarhet. Följderna av underhållsbrister kan leda till risker för personskador så som högt buller, stress, kemiska risker och dålig ergonomi. Det gäller att följa de lagar, regelverk och arbetsmiljöföreskrifter som finns.

Underhållsbrister kan även innebära stora kostnader och resultera i produktionsstopp. Ett bristande underhåll syns oftast först när problemen kommer, därför är det viktigt att sköta underhållet effektivt och smart.

– Det gäller att hitta en bra strategi och en bra metodik för varje verksamhet eftersom alla produktionsmiljöer ser olika ut, säger Per. Många företag är duktiga och bedriver ett förebyggande och genomarbetat underhåll, men underhållsfrågor behöver uppmärksammas bättre. De behöver även komma upp på ledningens bord. I den dagliga verksamheten är flertalet bra på att felsöka och reparera fel, men saknar fungerande processer för att genomföra och förbättra underhållet. Ett fungerade samarbete mellan drift och underhåll är en förutsättning för att få en hög tillgänglighet i produktionen.

Utbildningar som Modernt Underhåll® för Ledare eller för Tekniker förbereder för ett bra, strategiskt underhållsarbete och deltagare har sedan möjlighet att certifiera sig som Underhållsledare eller Underhållstekniker enligt *EFNMS, som genomförs av riksorganisationen Svenskt Underhåll.

– En EFNMS-certifiering är meriterande för individen och företaget får personal med en europeisk standardiserad och garanterad kompetens, det ger en trygghet för alla, säger Per.

*EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bildades år 1970 av de fem riksorganisationerna inom underhåll från Frankrike, Storbritannien, Holland, Norge och Sverige. För närvarande är det 21 europeiska länders riksorganisationer som är medlemmar. Målsättningen är att förbättra underhållet till nytta för Europas befolkning.

Länkar:
Modernt Underhåll för tekniker
Modernt Underhåll för ledare
Svenskt Underhåll
EFNMS