ÅF och Teknikutbildarna i fördjupat samarbete

Publicerad – februari 13, 2019

I början av året fördjupade ÅF sitt samarbete med Teknikutbildarna, som bygger på att ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer samtidigt som Teknikutbildarna har lång erfarenhet av att paketera och genomföra lärarledda utbildningar och webbkurser.

I samarbetet ingår bildandet av ett produktråd där syftet är att identifiera nya framtida utbildningsbehov och nå ökat kundvärde. Produktrådet består av expertis inom teknik, arbetsmiljö och industri från ÅF och Teknikutbildarna.

-I vårt gemensamma Produktråd finns en bred kunskap och känsla för kundens position och framtida behov. Jag uppfattar att produktrådets attityd och positiva energi kommer att skapa en stor dos av innovativ nytta! Med den samlade kraften i ÅF organisationen får vi ett bättre och mer genomlyst underlag där de kritiska behoven tydligt kan synliggöras – något som blir till vinst för alla, Teknikutbildarna , ÅF och inte minst för kunden, säger Lennart Bölin, VD för Teknikutbildarna.

Teknikutbildarna och ÅF curling event i Sundbyberg med Team Hasselborg

Läs mer, Artikel Kick off Produktrådet pdf