Teknikutbildarna certifierade av Utbildningsföretagen

Publicerad – februari 05, 2019

– Vi har glädjen att meddela att Teknikutbildarna i Norden AB befunnits uppfylla de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4 februari efter rekommendation från Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd, säger Johan Winsborn, Kvalitets- och auktorisationschef, Almega Utbildningsföretagen.

”Vi är målmedvetna i vårt kvalitetsarbete. Våra elever och samarbetspartner ska vara trygga med oss och att vi håller vad vi lovar. Det här är ett värdefullt kvitto på våra ansträngningar.” Vd Lennart Bölin, Teknikutbildarna i Norden AB

Almega Utbildnings­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling, som fungerar som ett stöd för verksamheter som utbildar andra.