Teknikutbildarna är kvalitetscertifierade!

Publicerad – september 21, 2018

”Vi har under alla år haft fokus på att leverera bra kvalitet till våra kunder och det är något som vi också fått stort erkännande för. Nu tar vi steget och certifierar oss för att också kunna visa upp ett tredjepartsintyg som bekräftar att vi gör ett gediget arbete även på detta område”.
Vd Lennart Bölin, Teknikutbildarna i Norden AB

Sedan många år tillbaka arbetar vi med kundorienterad verksamhetsutveckling. För att skapa och bibehålla hållbara resultat i kvalitetsarbetet vad det gäller miljö, kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet, arbetar Teknikutbildarna med SMART kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsarbetet är en viktig komponent för Teknikutbildarna. Vi strävar ständigt efter att hålla en hög kvalitet gentemot våra kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter. Med stöd av ett kvalitetssystem och en genomarbetad process, kvalitetssäkrar vi även för framtiden.