Snart kommer den nya elsäkerhetslagen – Är du förberedd?

Publicerad – januari 09, 2017

Den 1 juli kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft i Sverige och med anledning av detta arrangerar Teknikutbildarna informationsträffar kring just den nya lagen och vad den innebär.

Du kan boka din plats på informationsträffarna här

Idag har Elsäkerhetsverket tre tydliga regelområden; anläggningar, elektriskt material(produkter) och behörighet. I den nya lagen kommer dessa områden inte längre att regleras i egna förordningar utan istället samlas samtliga bestämmelser i den nya elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen.

Under fyra timmar går vi igenom och informerar om den nya elsäkerhetslagen. Vi ger dig handfasta tips och riktlinjer för att hjälpa dig med ditt företags utformning av egenkontrollsprogrammet. Vi hinner även prata om Kontroll före idrifttagning och varför det är viktigt i din verksamhet.

Träffen riktar sig till i första hand till chefer, behöriga elinstallatörer, yrkesmän som utför Kontroll före idrifttagning, men även övriga som arbetar med el eller är innehavare av elanläggningar har stor nytta av kursen.

Öppna tillfällen
• Sundsvall 26 januari 13.00-17.00
• Solna 23 februari 13.00-17.00

Pris 2 700:- exkl moms per deltagare.

Mer information finns att läsa på nedanstående länkar:
Elsäkerhetslagen (2016:732)
Föreskriftens remissutgåva